Ta oferta pracy jest nieaktualna od 261 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Eksploatacji Sieci i Obiektów Wodno - Kananalizacyjnych

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2017-08-07

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  AQUANET SA należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Celem działalności Spółki jest zagwarantowanie Klientom powszechności, pewności i niezawodności dostaw wody oraz usług kanalizacyjnych przy zastosowaniu sprawdzonych technologii i zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego.

  Specjalista ds. Eksploatacji Sieci
  i Obiektów Wodno - Kananalizacyjnych


  Nr ref. ME/17/03
  Miejsce pracy:
  Poznań

   

  OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

  • realizację procesu odbiorów sieci i przyłączy wod. - kan., podejść wodomierzowych;
  • udział w odbiorach technicznych i końcowych;
  • wydawanie zgód na realizację sieci i przyłączy wod.-kan;
  • udział w procesie wykupów sieci wod. – kan.;
  • rozwiązywanie doraźnych problemów technicznych dot. eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie powierzonych zadań;
  • opracowywanie opinii stanu technicznego sieci i obiektów wod.-kan.;
  • opiniowanie dokumentacji technicznej;                                           
  • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu obszaru odpowiedzialności;             
  • współpracę z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań;
  • współudział przy tworzeniu procedur i instrukcji;
  • przygotowywanie projektów umów oraz porozumień eksploatacyjnych.

  OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA TYM STANOWISKU OCZEKUJEMY:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziane branżowe uprawnienia budowlane);
  • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków;
  • znajomość zagadnień hydrauliki i eksploatacji sieci i przyłączy wod. - kan.;
  • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw i norm branży wod.- kan. w tym:
   • Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
   • Ustawy- Prawo wodne;
   • Ustawy- Prawo budowlane;
  • znajomość czytania podkładów geodezyjnych (map zasadniczych) oraz projektów technicznych;
  • podstawowa znajomość procesu inwestycyjnego;
  • znajomość zasad projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan. oraz materiałów stosowanych w wykonawstwie sieci i przyłączy wod. - kan., w tym:
   • Wytyczne do projektowania - Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy (opracowanie AQUANET SA, styczeń 2013 r.);
   • Standardy materiałowe obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych w obszarze działania AQUANET SA (opracowanie AQUANET SA, styczeń 2013 r.);
   • Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET SA (opracowanie AQUANET SA, sierpień 2013 r.);
  • umiejętność redagowania pism urzędowych oraz przygotowywania wzorów umów i porozumień eksploatacyjnych;
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
  • prawo jazdy kat. B;
  • umiejętność rozwiązywania problemów, dobra organizacja pracy, komunikatywność.

  NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

  • rozwój zawodowy;
  • stabilizację zawodową;
  • pracę wśród najlepszych specjalistów branży wod-kan;
  • prywatną opiekę medyczną;
  • dobre warunki socjalne.

  Osoby zainteresowane spełniające  powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi do dnia 21 sierpnia br. za pomocą przycisku aplikuj.

  Administratorem danych jest AQUANET S.A. z siedzibą w Poznań 61-942, Dolna Wilda 126 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.