Ta oferta pracy jest nieaktualna od 135 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Eksploatacji Sieci i Obiektów Wodno - Kananalizacyjnych

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.08.2017

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

AQUANET SA należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Celem działalności Spółki jest zagwarantowanie Klientom powszechności, pewności i niezawodności dostaw wody oraz usług kanalizacyjnych przy zastosowaniu sprawdzonych technologii i zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego.

Specjalista ds. Eksploatacji Sieci
i Obiektów Wodno - Kananalizacyjnych


Nr ref. ME/17/03
Miejsce pracy:
Poznań

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • realizację procesu odbiorów sieci i przyłączy wod. - kan., podejść wodomierzowych;
 • udział w odbiorach technicznych i końcowych;
 • wydawanie zgód na realizację sieci i przyłączy wod.-kan;
 • udział w procesie wykupów sieci wod. – kan.;
 • rozwiązywanie doraźnych problemów technicznych dot. eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie powierzonych zadań;
 • opracowywanie opinii stanu technicznego sieci i obiektów wod.-kan.;
 • opiniowanie dokumentacji technicznej;                                           
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu obszaru odpowiedzialności;             
 • współpracę z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań;
 • współudział przy tworzeniu procedur i instrukcji;
 • przygotowywanie projektów umów oraz porozumień eksploatacyjnych.

OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA TYM STANOWISKU OCZEKUJEMY:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziane branżowe uprawnienia budowlane);
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków;
 • znajomość zagadnień hydrauliki i eksploatacji sieci i przyłączy wod. - kan.;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw i norm branży wod.- kan. w tym:
  • Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • Ustawy- Prawo wodne;
  • Ustawy- Prawo budowlane;
 • znajomość czytania podkładów geodezyjnych (map zasadniczych) oraz projektów technicznych;
 • podstawowa znajomość procesu inwestycyjnego;
 • znajomość zasad projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan. oraz materiałów stosowanych w wykonawstwie sieci i przyłączy wod. - kan., w tym:
  • Wytyczne do projektowania - Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy (opracowanie AQUANET SA, styczeń 2013 r.);
  • Standardy materiałowe obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych w obszarze działania AQUANET SA (opracowanie AQUANET SA, styczeń 2013 r.);
  • Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET SA (opracowanie AQUANET SA, sierpień 2013 r.);
 • umiejętność redagowania pism urzędowych oraz przygotowywania wzorów umów i porozumień eksploatacyjnych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność rozwiązywania problemów, dobra organizacja pracy, komunikatywność.

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 • rozwój zawodowy;
 • stabilizację zawodową;
 • pracę wśród najlepszych specjalistów branży wod-kan;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • dobre warunki socjalne.

Osoby zainteresowane spełniające  powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi do dnia 21 sierpnia br. za pomocą przycisku aplikuj.

Administratorem danych jest AQUANET S.A. z siedzibą w Poznań 61-942, Dolna Wilda 126 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.