Obowiązek informacyjny – kandydat do pracy
/ogłoszenie na portalu rekrutacyjnym/
Bista Standard Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

„Administratorem Twoich danych osobowych jest Bista Standard Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Smoleńska 29, 85-871 Bydgoszcz.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W ramach procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy). W związku z tym nie należy przekazywać nam informacji
w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będziemy opierać na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych. Dane te jednak nie będą przez nas uwzględniane w procesie rekrutacji. Taką zgodę możesz wycofać w każdym czasie.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

1)      przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są czynności konieczne do zawarcia umowy o pracę, na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących procesu zatrudniania, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona w formie wyraźnego działania, jakim jest dobrowolne przekazanie nam tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w odniesieniu danych podlegających szczególnej ochronie tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej);

2)      realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej zgody, pracy czym wyrażenie zgody wymaga zamieszczenia klauzuli zgody w dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3)      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 1. Jak długo będziemy przechowywali Twoje dane osobowe?

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym usuniemy najpóźniej po 4 miesiącach od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W zakresie danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę dane osobowe będziemy przechowywali, do momentu jej wycofania. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych będziemy przechowywali przez okres do 1 roku lub do wycofania zgody.

 1. Jakie prawa Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów na zasadach określonych w RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka naszego prawie uzasadnionego interesu, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych.

 1. Jak możesz się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz realizacji praw, które Tobie przysługują?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 1. Komu mogą być przekazane Twoje dane osobowe?

W razie takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem, do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. podmioty świadczące usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, firmy rekrutacyjne, kurierzy, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

W procesie rekrutacji nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Decyzje dotyczące Twojej osoby nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

 

Zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne

Kandydaci, którzy są zainteresowani, aby po zakończeniu obecnej rekrutacji ich dokumenty aplikacyjne pozostały w naszej bazie kandydatów do pracy w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli zgody o treści:

„Wyrażam zgodę dla Bista Standard Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych do pracy. Mam świadomość, iż moja zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.”

 

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Bista Standard Sp. z o.o.

Specjalista ds. Eksportu

Bista Standard Sp. z o.o.O firmie

Bista Standard Sp. z o.o.

Smoleńska 29

Bydgoszcz

 

BISTA STANDARD Sp. z o.o. powstała w 2003 roku i jest wiodącym producentem w sektorze artykułów tytoniowych na świecie. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby tworzone przez nas produkty były najwyższej jakości. Nie byłoby to możliwe bez naszych pracowników, dlatego staramy się o jak najlepsze warunki zatrudnienia.

Przyjdź i przekonaj się sam!

ZATRUDNIMY
Specjalistę ds. Eksportu
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Co oferujemy naszym pracownikom?

 • umowę o pracę z pracodawcą,
  nie zatrudniamy przez agencję pracy
 • stałe wynagrodzenie + premie
 • atrakcyjne wyjazdy służbowe
 • komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurze
 • dwutygodniową, wakacyjną przerwę urlopową
 • pracę w młodym rozwijającym się zespole

Zakres obowiązków:

 • współpraca z międzynarodowymi klientami
 • sprzedaż produktów Spółki
 • pozyskiwanie nowych klientów
 • udział w międzynarodowych targach tytoniowych
 • podróże służbowe
 • negocjacje handlowe
 • przyjmowanie zamówień i ich koordynacja
  we współpracy z innymi działami

Czego oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • mile widziany dodatkowy język obcy - preferowany hiszpański
 • doświadczenia w pracy w dziale handlowym
 • umiejętności budowania długofalowych relacji z klientem
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania w realizację wyznaczonych celów
 • bardzo dobrej organizacji pracy
 • komunikatywności
 • dyspozycyjności

Prześlij swoje CV klikając w przycisk APLIKUJ

#contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

BISTA STANDARD Sp. z o.o. powstała w 2003 roku i jest wiodącym producentem w sektorze artykułów tytoniowych na świecie. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby tworzone przez nas produkty były najwyższej jakości. Nie byłoby to możliwe bez naszych pracowników, dlatego staramy się o jak najlepsze warunki zatrudnienia.

Przyjdź i przekonaj się sam!

ZATRUDNIMY
Specjalistę ds. Eksportu

Co oferujemy naszym pracownikom?

 • umowę o pracę z pracodawcą,
  nie zatrudniamy przez agencję pracy
 • stałe wynagrodzenie + premie
 • atrakcyjne wyjazdy służbowe
 • komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurze
 • dwutygodniową, wakacyjną przerwę urlopową
 • pracę w młodym rozwijającym się zespole

Zakres obowiązków:

 • współpraca z międzynarodowymi klientami
 • sprzedaż produktów Spółki
 • pozyskiwanie nowych klientów
 • udział w międzynarodowych targach tytoniowych
 • podróże służbowe
 • negocjacje handlowe
 • przyjmowanie zamówień i ich koordynacja
  we współpracy z innymi działami

Czego oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • mile widziany dodatkowy język obcy - preferowany hiszpański
 • doświadczenia w pracy w dziale handlowym
 • umiejętności budowania długofalowych relacji z klientem
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania w realizację wyznaczonych celów
 • bardzo dobrej organizacji pracy
 • komunikatywności
 • dyspozycyjności

Prześlij swoje CV klikając w przycisk APLIKUJ

Ogłoszenie archiwalne