Oferta pracy

Specjalista ds. Energetyki Cieplnej i Wodno-Kanalizacyjnej (praca na zastępstwo)

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Energetyki Cieplnej i Wodno-Kanalizacyjnej (praca na zastępstwo)Numer ref.: 126/2020

Kluczowe zadania na stanowisku: 

 1. Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń energetyki cieplnej i wentylacyjnej w PAŻP oraz eksploatacja sieci wewnętrznej i zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody i zimnej wody w obiektach PAŻP, w szczególności w Warszawie m.in. w budynku CZRL, CKRL, AFTN, OSA, ASR 9, ASR 10, ASR 11.
 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn, urządzeń, systemów i instalacji w podległym obszarze.
 3. Lokalizowanie uszkodzeń i awarii podległych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji.
 4. Kontrolowanie automatyki i systemu sterowania urządzeń energetyki cieplnej i wentylacyjnej oraz sieci wewnętrznej i zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody, w obiektach PAŻP w celu ich prawidłowego funkcjonowania.
 5. Prace konserwacyjno-remontowe związane z utrzymaniem ruchu obiektu w podległym obszarze ( naprawy, konserwacje, przeglądy).
 6. Uczestniczenie w realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących maszyn, urządzeń, systemów i instalacji w podległym obszarze.
 7. Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń instalacji p.poż. (tryskacze, hydranty), przepompowni ścieków sanitarnych i wód drenażowych oraz kotłowni i zbiorników p.poż.
 8. Utrzymywanie w sprawności technicznej instalacji: stacji uzdatniania wody pitnej, stacji basenowej.
 9. Sprawowanie nadzoru technicznego ze strony PAŻP nad realizacją inwestycji w zakresie instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i energetyki cieplnej.
 10. Konserwacja, naprawy, remonty oraz modyfikacja urządzeń, zespołów i podzespołów zainstalowanych w systemie energetyki cieplnej.
 11. Utrzymanie w sprawności technicznej powierzonych urządzeń po wykonaniu konserwacji, naprawie, remoncie i modyfikacji, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną.
 12. Składanie raportu z codziennego dyżuru w systemie ATOM (przeglądy, awarie, czynności eksploatacyjne, itp.).
 13. Rejestracja wykonanych czynności w systemie nadzorującym.
 14. Rekomendowanie zmian i ulepszeń do wdrożenia w celu poprawy działania maszyn, urządzeń, systemów, instalacji w podległym obszarze.
 15. Opracowywanie oraz opiniowanie dokumentacji technicznej i walidacyjnej w podległym obszarze.
 16. Opracowywanie dokumentacji w zakresie eksploatacji w podległym obszarze.
 17. Wykonywanie przeglądów okresowych podległych urządzeń, instalacji i systemów w podległym obszarze.
 18. Udział w odbiorach FAT/SAT podległych urządzeń, instalacji, instalacji i systemów w podległym obszarze.
 19. Dokonywanie prawidłowych i zgodnych z wymaganiami odbiorów technicznych, naprawianych, remontowanych, modyfikowanych i instalowanych urządzeń, zespołów, podzespołów, zleconych obcemu Wykonawcy.
 20. Opiniowanie dokumentacji technicznej związanej z nowymi inwestycjami.
 21. Sprawowanie nadzoru technicznego nad pracami instalacyjnymi, naprawczymi, remontowymi i modyfikacyjnymi urządzeń energetyki cieplnej i systemów automatyki zlecanych na zewnątrz.
 22. Praca w systemie zmianowym.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, specjalność: monter instalacji sanitarnych/wyposażenie sanitarne budynków
 • uprawnienia specjalistyczne w zakresie: świadectwo kwalifikacji E uprawniające do zajmowania się eksploatacją w zakresie obsługi konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowych dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: A. kotły wodne o pomocy 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi; B. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyłce ciepła powyżej 50 kW; C. przemysłowe urządzenia odbiorcze gorącej wody o mocy powyżej 50 kW do temp. 373 K; D. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji poz. 1,2,3 uprawnienia E na obsługę urządzeń i instalacji energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kW.
 • doświadczenie zawodowe: dla wykształcenia średniego min. 8 lat doświadczenia zawodowego w tym min.5 lat na samodzielnym stanowisku; dla wykształcenia wyższego min. 4 lata doświadczenia zawodowego w tym min. 3 lata na samodzielnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • sumienność, innowacyjność, samodzielność

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia  11.03.2021 r. 

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawa, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.

Informujemy, iż spotkamy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne