Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aluprof S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000106225, REGON 070424429, NIP 5470242884, tel. 33 81 95 300, e-mail: [email protected] zwany dalej „Administratorem”.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke: [email protected], (33) 819 53 00.
3. Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od zakończenia danego procesu.
W przypadku Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
4. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu właściwego ds. pracowniczych ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony lub inna osoba do tego upoważniona.
7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ALUPROF S.A. prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ALUPROF S.A. do czasu wycofania niniejszej zgody.”
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Aluprof SA

Specjalista ds. Finansów i Kontrolingu

Aluprof SAO firmie

Aluprof SA

Warszawska 153

Bielsko-Biała

ALUPROF S.A. należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. Jesteśmy jednym z wiodących producentów systemów aluminiowych w Europie. Zatrudniamy ponad 2200 pracowników i posiadamy swoje oddziały w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zakłady Aluprof S.A. zlokalizowane są w Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie. W 2018 roku uzyskaliśmy 32 miejsce na liście 100 najlepszych Pracodawców Rzeczpospolitej, a w 2017 roku otrzymaliśmy wyróżnienie Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii Rozwój Zatrudnienia.

SPECJALISTA DS. FINANSÓW I KONTROLINGU

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres odpowiedzialności

 • uczestnictwo w procesie przygotowywania budżetu Spółki oraz kontrola jego realizacji wraz z analizą potencjalnych odchyleń;
 • uczestnictwo w procesie zamknięcia miesiąca;
 • opracowanie analiz i raportów cyklicznych oraz ad hoc;
 • dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej kierownictwu do podejmowania istotnych decyzji dotyczących poszczególnych obszarów działalności;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania danych biznesowych, ich analizy, kontroli i rekomendowania rozwiązań;
 • współtworzenie i doskonalenie narzędzi kontrolingowych;
 • wykonywanie kalkulacji kosztów produktów spółki
 • wycena składników kosztów oraz stawek operacji.
 • współudział w procesie ustalania cen sprzedaży produktów spółki
 • tworzenie cenników oraz ich weryfikacja i aktualizacja

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu finansów lub rachunkowości;
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale kontrolingu w firmie produkcyjnej;
 • dobra znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi informatycznych (Excel, Access)
 • znajomość systemów ERP;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów oraz dostęp do wiedzy eksperckiej lidera w swojej branży;
 • pracę w międzynarodowym środowisku;
 • atrakcyjny system wynagradzania;
 • bogaty pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna dla pracowników i członków rodzin, karta MultiSport, karta Ticket Restaurant, okazjonalne karty podarunkowe, program rodzicielski);
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kolonie i obozy dla dzieci, spotkania integracyjne, wysokie premie świąteczne);
 • kursy językowe;
 • elastyczny czas pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: 47/2020
 
ALUPROF S.A.
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko - Biała
ALUPROF S.A. należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. Jesteśmy jednym z wiodących producentów systemów aluminiowych w Europie. Zatrudniamy ponad 2200 pracowników i posiadamy swoje oddziały w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zakłady Aluprof S.A. zlokalizowane są w Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie. W 2018 roku uzyskaliśmy 32 miejsce na liście 100 najlepszych Pracodawców Rzeczpospolitej, a w 2017 roku otrzymaliśmy wyróżnienie Orzeł Rzeczpospolitej w kategorii Rozwój Zatrudnienia.

SPECJALISTA DS. FINANSÓW I KONTROLINGU

Zakres odpowiedzialności

 • uczestnictwo w procesie przygotowywania budżetu Spółki oraz kontrola jego realizacji wraz z analizą potencjalnych odchyleń;
 • uczestnictwo w procesie zamknięcia miesiąca;
 • opracowanie analiz i raportów cyklicznych oraz ad hoc;
 • dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej kierownictwu do podejmowania istotnych decyzji dotyczących poszczególnych obszarów działalności;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania danych biznesowych, ich analizy, kontroli i rekomendowania rozwiązań;
 • współtworzenie i doskonalenie narzędzi kontrolingowych;
 • wykonywanie kalkulacji kosztów produktów spółki
 • wycena składników kosztów oraz stawek operacji.
 • współudział w procesie ustalania cen sprzedaży produktów spółki
 • tworzenie cenników oraz ich weryfikacja i aktualizacja

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu finansów lub rachunkowości;
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale kontrolingu w firmie produkcyjnej;
 • dobra znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi informatycznych (Excel, Access)
 • znajomość systemów ERP;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów oraz dostęp do wiedzy eksperckiej lidera w swojej branży;
 • pracę w międzynarodowym środowisku;
 • atrakcyjny system wynagradzania;
 • bogaty pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna dla pracowników i członków rodzin, karta MultiSport, karta Ticket Restaurant, okazjonalne karty podarunkowe, program rodzicielski);
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kolonie i obozy dla dzieci, spotkania integracyjne, wysokie premie świąteczne);
 • kursy językowe;
 • elastyczny czas pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: 47/2020
 
ALUPROF S.A.
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko - Biała

Ogłoszenie archiwalne