Specjalista ds. Finansów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 06.08.2019
 • Ważna jeszcze 10 dni (do 05.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Czy wiesz, że?

  • Pentacomp Systemy Informatyczne SA jest producentem rozwiązań informatycznych i dostawcą profesjonalnych usług IT dla dużych przedsiębiorstw i sektora publicznego.
  • Istniejemy na rynku od wielu lat.
  • Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w realizacji strategicznych projektów dla największych w Polsce organizacji.
  • Technologia jest naszą pasją, a trudności są dla nas wyzwaniem.

  Masz pasję do liczb i chęci do poszukiwań niestandardowych rozwiązań?

  Jesteś osobą dokładną, sumienną?

  Specjalista ds. Finansów
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zadania dla Ciebie?

  • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów
  • obsługa wewnętrznego systemu finansowego oraz systemu Symfonia Finanse i Księgowość
  • rozliczanie Spółki z kontrahentami, instytucjami, urzędami
  • realizowanie przelewów wraz z obsługą systemu bankowego
  • przygotowywanie i weryfikacja dokumentów finansowych i księgowych
  • ścisła współpraca z Biurem Księgowym: przekazywanie dokumentów, współpraca w zakresie uzgadniania i weryfikacji danych zwłaszcza przy zamykaniu miesięcy, kwartałów i roku finansowego
  • nadzór nad właściwym obiegiem dokumentacji finansowej
  • udzielanie konsultacji w zakresie przepisów finansowych, rachunkowych i podatkowych w porozumieniu z biurem księgowym lub radcą prawnym
  • współpraca przy tworzeniu bilansu i rachunku zysków i strat

   

  Czego oczekujemy:

  • wykształcenia związanego z rachunkowością lub finansami albo przeszkolenie w tym zakresie
  • znajomości systemów Symfonia Finanse i Księgowość
  • bardzo dobra organizacja pracy
  • samodzielność w rozwiązywaniu problemów
  • dobrej znajomości MS Excel

  Dodatkowym plusem będzie:

  • doświadczenie w pracy w Biurze Księgowym
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego

  Co możemy zaoferować:

  • dużą samodzielność i możliwość wdrażania własnych pomysłów
  • rozwój - oferujemy szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, jak i konferencje branżowe
  • stabilną formę zatrudnienia - Umowę o pracę lub B2B
  • mamy otwarte drzwi, do każdego możesz zwrócić się o pomoc
  • benefity - po okresie próbnym możesz skorzystać z pakietu kart sportowych i opieki medycznej Luxmed
  • niekorporacyjne podejście - jesteśmy elastyczni i dbamy o work-life balance
  • … a przede wszystkim świetną i serdeczną atmosferę w pracy!

   

  Informujemy, iż wypełniając powyższy formularz rekrutacyjny oraz załączając swoje CV wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w przedmiotowym formularzu oraz CV, przez Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000282983, REGON: 012872179, NIP: 1181242640, kapitał zakładowy: 1 049 010,00 zł (wpłacony w całości), zwana dalej „Pentacomp”;
  2. Pentacomp zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected] lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych, o którym mowa w pkt 1;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
   b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);
  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą posiadać podmioty działające w imieniu i na zlecenie Pentacomp, w związku z prowadzonym procesem rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody w związku z prowadzeniem przyszłych rekrutacji, przy czym dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w do celów o których mowa w pkt 3;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;
  9. W oparciu o podane dane osobowe osób, Pentacomp nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO;
  10. Pani/Panu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.