Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektu naukowego AstroCeNT

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

6 50012 000 brutto / mies.
 • Rektorska 4
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
 • rekrutacja zdalna

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Rektorska 4

Warszawa

MAB ,,AstroCeNT: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek” to międzynarodowe centrum badawcze powstałe 1 lipca 2018 r. w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie w wyniku uzyskania grantu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Międzynarodowym partnerem strategicznym MAB Astrocent jest Laboratorium Astrofizyki Cząstek i Kosmologii, światowej klasy instytut naukowy z siedzibą w Paryżu. Innymi partnerami są m. in.  grupy badawcze z: Instytutu McDonalda w Kanadzie, Princeton University, Gran Sasso Science Institute we Włoszech, a w Polsce m. in. Politechnika Warszawska.

Głównym celem naukowym MAB AstroCeNT jest badanie tzw. niewidzialnego Wszechświata, w szczególności pomiary fal grawitacyjnych i poszukiwania ciemnej materii przy użyciu zaawansowanych technologicznie instrumentów pomiarowych, które będą projektowane w MAB AstroCeNT z udziałem sektora badawczego i firm.

Specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektu naukowego AstroCeNT

Poszukujemy kandydata/kandydatki na pozycję specjalisty/samodzielnego specjalisty ds. finansowo - administracyjnych projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze AstroCeNT. Kandydat będzie podlegał bezpośrednio pod dyrektora ds. organizacji działalności naukowej zakładu AstroCeNT i będzie odpowiedzialny za zarządzanie bieżącą działalnością finansowo – administracyjną biura projektu.

 

Główne obowiązki i zakres odpowiedzialności:

 • koordynacja finansowa: monitorowanie i aktualizacja budżetu i wydatków projektu (współpraca z głównym księgowym oraz specjalistą w dziedzinie zamówień publicznych), w tym m.in.: określanie kwalifikowalności kosztów, kategoryzowanie wydatków, przygotowywanie raportów finansowych, kosztorysów i planów budżetowych;
 • koordynacja spraw kadrowych: ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w zakresie wynikającym z realizowanych projektów, , opracowywanie i analizowanie projektów umów o pracę oraz cywilno - prawnych, obsługa podróży i delegacji pracowników projektu;
 • koordynacja projektowa: nadzorowanie realizacji projektu pod kątem zgodności z warunkami umów, zakresem zadań, harmonogramem i kosztorysami projektu, utrzymywanie i aktualizacja dokumentacji projektowej (umowy, aneksy, regulaminy, itp.), sporządzanie sprawozdań projektowych, raportów na potrzeby audytów oraz kompleksowa opieka nad przebiegiem audytów, nadzorowanie zakupów i zamówień biurowych i sprzętowych we współpracy z działem zamówień publicznych;
 • koordynacja administracyjna: współpraca ze strukturami administracji Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w zakresie monitorowania i opracowywania wewnętrznych procedur określających funkcjonowanie projektu, administracja spraw kancelaryjnych, w tym przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami finansującymi naukę oraz przedsiębiorstwami.

Wymagania:

 • wykształcenie przynajmniej wyższe;
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących rachunkowości i podatków w instytucjach publicznych o charakterze B+R;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych EU, POIR lub tożsamych, w tym: znajomość założeń funduszy europejskich, znajomość zasad konstruowania i realizacji projektów oraz dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE;
 • doświadczenie w opracowaniu umów, oświadczeń, sprawozdań, regulaminów, zarządzeń i opisów procedur administracyjnych;
 • znajomość zagadnień dotyczących zarządzania projektami, audytu i kontroli;
 • doświadczenie z procedowaniem zakupów w ramach prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i samodzielność w działaniu;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność współpracy z międzynarodowym zespołem;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Zalecane:

 • doświadczenie w pracy w instytucji naukowej na stanowisku administracyjnym;
 • praca w środowisku naukowym w dziedzinie fizyki lub elektroniki;
 • praca w środowisku międzynarodowym.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • listy rekomendacyjne lub kontakt do minimum dwóch osób rekomendujących;
 • podpisana deklaracja RODO

https://www.camk.edu.pl/pl/about/ochrona-danych-osobowych/#rodocent .

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej poprzez przycisk aplikowania

lub dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

MAB AstroCeNT, ul. Rektorska 4, pok. 5.36, 00-614 Warszawa, budynek CZIiTT PW

do dnia 08.05.2021 do godziny 12:00 z dopiskiem w tytule  „SFA_Imię i Nazwisko”. 

MAB AstroCeNT zastrzega sobie: nierozpatrywanie ofert złożonych po terminie,  możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, skrócenia okresu rekrutacji, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (po okresie próbnym);
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, kompetencji i zakresu obowiązków;
 • możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji;
 • pakiet benefitów (opieka medyczna, karta Multisport);
 • pracę w młodym dynamicznym zespole i z międzynarodowym środowiskiem naukowym;
 • pracę w centrum Warszawy blisko stacji metra Politechnika.

Ogłoszenie archiwalne