Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

"MEGAZEC" Sp. z o.o.O firmie

 • Energetyczna 6
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 15 lip 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

"MEGAZEC" Sp. z o.o.

Energetyczna 6

Bydgoszcz

„MEGAZEC” sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm w regionie na rynku usług w zakresie remontów i modernizacji, inwestycji, serwisu urządzeń dla energetyki i ciepłownictwa. Spółka świadczy również usługi transportowe. Zatrudnia około 170 pracowników.

"MEGAZEC" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
poszukuje kandydata/kandydatki do zatrudnienia na stanowisko
Specjalista ds. Finansowo-Księgowych
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie deklaracji, podatkowych (VAT, CIT, podatki lokalne),
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • udział w sporządzanie planów, raportów i analiz finansowych,
 • sporządzanie raportów statystycznych,
 • współpraca z audytorami, urzędami oraz bankami,
 • współpraca z audytorami, urzędami oraz bankami,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie dotyczącym księgowości, podatków oraz budżetu.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse).
 • Umiejętności:
  • minimum 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i księgowości,
  • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych (VAT, CIT, podatki lokalne) - umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce,
  • znajomość aktualnych regulacji ZUS,
  • praktyczna znajomość MSSF i MSR,
  • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Microsoft Excel, Power Point.

 • Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zaangażowanie, staranność, uczciwość,
  • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
  • mile widziana znajomość obsługi programu księgowego MAKSV.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MEGAZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej 6.
2
. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Osobą Wykonującą Czynności Inspektora Ochrony Danych pod adresem email: [email protected]; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a.  na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Oznacza to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku – dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pani/Pan podać w swojej ofercie przekazuje Pani/Pan dobrowolnie i zgadza się Pani/ Pan na ich przetwarzanie;
c.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom nadzorującym z Grupy PGE zaangażowanym w proces rekrutacji.

8Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

9Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

..........................................................

data, czytelny podpis kandydata


"MEGAZEC” Sp. z o.o. informuje, że złożenie oferty pracy i klikniecie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

„MEGAZEC” sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm w regionie na rynku usług w zakresie remontów i modernizacji, inwestycji, serwisu urządzeń dla energetyki i ciepłownictwa. Spółka świadczy również usługi transportowe. Zatrudnia około 170 pracowników.

"MEGAZEC" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
poszukuje kandydata/kandydatki do zatrudnienia na stanowisko
Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie deklaracji, podatkowych (VAT, CIT, podatki lokalne),
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • udział w sporządzanie planów, raportów i analiz finansowych,
 • sporządzanie raportów statystycznych,
 • współpraca z audytorami, urzędami oraz bankami,
 • współpraca z audytorami, urzędami oraz bankami,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie dotyczącym księgowości, podatków oraz budżetu.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse).
 • Umiejętności:
  • minimum 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i księgowości,
  • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych (VAT, CIT, podatki lokalne) - umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce,
  • znajomość aktualnych regulacji ZUS,
  • praktyczna znajomość MSSF i MSR,
  • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Microsoft Excel, Power Point.

 • Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zaangażowanie, staranność, uczciwość,
  • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
  • mile widziana znajomość obsługi programu księgowego MAKSV.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MEGAZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej 6.
2
. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Osobą Wykonującą Czynności Inspektora Ochrony Danych pod adresem email: [email protected]; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a.  na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Oznacza to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku – dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pani/Pan podać w swojej ofercie przekazuje Pani/Pan dobrowolnie i zgadza się Pani/ Pan na ich przetwarzanie;
c.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom nadzorującym z Grupy PGE zaangażowanym w proces rekrutacji.

8Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

9Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

..........................................................

data, czytelny podpis kandydata


"MEGAZEC” Sp. z o.o. informuje, że złożenie oferty pracy i klikniecie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne