Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWO firmie

 • Samorządowa 1, Radom, Świętokrzyska 12, Warszawa

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie dokumentów księgowych do księgowania,

 • księgowanie w programie księgowym SFINKS oraz nadzorowanie obiegu tych dokumentów,

 • księgowanie dokumentów w zakresie ewidencji środków trwałych,

 • rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych,

 • księgowanie dokumentów związanych z gospodarką magazynową,

 • sprawowanie nadzoru nad bieżącym poziomem realizacji umów zawartych przez jednostkę,

 • bieżąca analiza zaangażowania środków budżetowych

Nasze wymagania

Wykształcenie : średnie lub wyższe ekonomiczne,

• minimum 2 lata doświadczenia pracy na podobnym stanowisku

Inne (np. wiedza, uprawnienia, kompetencje):

• znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych,

• znajomość programu finansowo-księgowego SFINKS,

• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

• ukończone kursy księgowe,

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia

• Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu)

wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

Jedno z dwóch oświadczeń:

• oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze.

lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF:

• oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach

oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.

CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT

 • możliwość udziału w kluczowych projektach

 • niezbędne narzędzia pracy

 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dofinansowanie do karty sportowej

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

O nas

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku od inspektora do głównego specjalisty w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy