Specjalista ds. formalno-prawnych

ZUE S.A.

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • kompletowanie ofert pod względem formalno-prawnym, koordynowanie obiegu dokumentów, nadzór nad kompletnością wymaganych podpisów osób posiadających pełnomocnictwo do złożenia ofert oraz archiwizowanie kopii ofert,

 • komplementowanie i archiwizację pełnej dokumentacji przetargowej, w tym wszystkich pism przychodzących i wychodzących do Inwestorów/Zamawiających,

 • terminowe dostarczanie ofert Zamawiającemu oraz wszelkich dokumentów/pism w toku postępowania przetargowego,

 • kompletowanie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów przez Spółkę,

 • koordynację dat ważności ofert w tym ważności wadium,

 • przygotowanie kompletnych prawidłowych wniosków o udzielenie zamówień publicznych,

 • koordynację obiegu dokumentów w Biurze Ofertowania,

 • koordynację obiegu dokumentacji pomiędzy partnerami handlowymi na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,

 • przygotowanie pism do Zamawiających/Inwestorów z zakresu formalnego oferty/wniosku,

 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 • koordynowanie pod względem formalno-prawnym procesu zmierzającego do zawarcia umów z kontrahentami,

 • prowadzenie bazy informacji dokumentacji formalno-prawnej.

Nasze wymagania

 • co najmniej 1 roku doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z ofertowaniem w zakresie formalno-prawnym,

 • znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,

 • znajomość branży budowlanej,

 • znajomość ustawy prawa zamówień publicznych,

 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • umiejętność rozwiązywania problemów (wybór metod, narzędzi materiałów i informacji),

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • samodzielność i zaangażowania w wykonywane obowiązki,

 • umiejętność interpersonalne (współpraca z innymi osobami, umiejętne komunikowanie się z pracownikami oraz klientami, umiejętność nawiązywania kontaktów),

 • znajomość pakietu MS Office oraz specjalistycznego oprogramowania wspomagającego kosztorysowanie,

 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • znajomość programu MS Project

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • kawa / herbata

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wakacji dzieci

ZUE S.A.

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej

i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii kolejowych oraz tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje).

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy kolejowej sieci trakcyjnej i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia.

Przewiń do profilu firmy