Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” oznaczają, że możesz zaaplikować jednym klinięciem. „Aplikuj szybko” korzysta z dokumentów oraz treści wiadomości do pracodawcy używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Możesz je zmienić, klikając przycisk „Edytuj”.

Koordynator/Dyrektor ds. funduszy europejskich i instrumentów finansowych UE

Związek Banków PolskichO firmie

Związek Banków Polskich

Leona Kruczkowskiego 8

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • kierowanie obszarem dot. programów i funduszy UE w ramach departamentu programów publicznych Związku Banków Polskich;

 • praca analityczna;

 • reprezentacja na forum publicznym oraz w bezpośrednich kontaktach z interesariuszami.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (najlepiej: ekonomiczne /bankowość, finanse/, prawnicze lub administracyjne);

 • co najmniej roczny staż pracy na podobnych stanowiskach;

 • znajomość prawa (w tym gospodarczego) UE, w tym przede wszystkim: Ram Finansowych UE 2014-2020, w tym: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej, programów ramowych UE, instrumentów Ram Finansowych UE na lata 2021-2027, inicjatyw i programów dot. COVID 19, w tym Next Generation EU (w tym KPO);

 • praktyczna umiejętność stosowania przepisów prawnych i regulaminów;

 • umiejętności analityczne;

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację oraz pracę z dokumentami w języku angielskim (minimum B2);

 • znajomość i obsługa programów komputerowych MS Office (przede wszystkim Word, Ms Excel, Power Point);

 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Mile widziane

 • znajomość zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa bankowego, specyfiki działania unijnych instytucji (przede wszystkim: Komisja Europejska, Parlament Europejski), krajowych, unijnych i międzynarodowych instytucji finansowych (np. BGK, EBI, EFI, EBOiR);

 • doświadczenie w pracy w zakresie programów publicznych w zakresie kooperacji sektora publicznego i prywatnego (finansowego);

 • umiejętność planowania, organizacji pracy własnej i pracy zespołu;

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne;

 • dyspozycyjność, w tym gotowość do udziału w delegacjach krajowych i zagranicznych.

To oferujemy

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;

 • pakiet socjalny;

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach;

 • praca w kreatywnym i przyjaznym zespole;

 • atrakcyjna lokalizacja z dobrym dojazdem do biura;

 • atrakcyjny, prestiżowy pracodawca.

Aplikuj

 • Aplikacje (list przewodni oraz CV w j. pol.) można składać klikając w przycisk aplikowania.

 • Termin zgłoszeń: do 30 stycznia 2020 r.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

 • Organizator rekrutacji zastrzega sobie możliwość jej wcześniejszego zakończenia (tj. przed 30 stycznia 2020 br.).

Miejsce pracy: Warszawa (w tym - na czas pandemii - zdalna).

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy