Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. funduszy europejskich

Politechnika Łódzka

5 0008 000 brutto / mies.

Politechnika Łódzka

Stefana Żeromskiego 116

Łódź

Politechnika Łódzka– publiczna uczelnia techniczna, założona w 1945 r. Jest siódmą co do wielkości uczelnią techniczną w Polsce, kształcącą 17 tys. studentów na 45 kierunkach studiów, w ramach 9 wydziałów. W 2021 r. zajęła 8 miejsce  wśród uczelni wyższych w Polsce w Rankingu Perspektyw. Jest w gronie 12 uczelni polskich, które znalazły się w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Ranking.

Nadzór nad działalnością Uczelni, w zakresie regulowanym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawuje Minister Nauki i Edukacji.

Specjalista ds. funduszy europejskich

Opis stanowiska:

Praca na stanowisku polega na:

 • przygotowywanie aplikacji projektowych w ramach konkursów finansowanych ze środków UE (POIR, POPC, POWER, RPO)
 • nadzór oraz realizacja projektów finansowanych ze środków strukturalnych 
 • bieżący kontakt z opiekunami po stronie instytucji grantodawcy w zakresie uzgodnień finansowych/merytorycznych projektu
 • przygotowywanie wniosków o płatność
 • komunikacja w instytucjami grantodawcami poprzez system SL2014
 • nadzór nad dokumentacją projektową związaną z realizacją projektu
 • kompleksowy nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektów, w tym monitorowanie rzeczowej realizacji projektów i utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: ekonomia, administracja, prawo, europeistyka, zarządzanie.
 • doświadczenie w aplikowaniu (zarządzaniu i rozliczaniu) do POIR (lub POIG), POIŚ, POKL, POWER, RPO w zakresie przygotowania studiów wykonalności i/lub wniosków aplikacyjnych, w tym przygotowaniu harmonogramów i/lub budżetu projektu i/lub analizy finansowej, potwierdzone referencjami od podmiotów aplikujących z podaniem danych kontaktowych do osób mogących potwierdzić doświadczenie;studia podyplomowe lub certyfikaty potwierdzające kompetencje analityczne i księgowe, np. uprawnienia samodzielnej księgowej, itp.;
 • minimum 3-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 2-letnie na stanowiskach związanych ze składaniem aplikacji projektowych o finansowanie projektów UE;
 • znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 • znajomość prawa zamówień publicznych;
 • biegła obsługa programów Word, Excel;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • stabilna praca w dynamicznym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • miła i przyjazna atmosfera;
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie (pow. 4 tys. zł netto - uzależnione od doświadczenia i kwalifikacji).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne