Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. geologii z uprawnieniami II kategorii

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY GÓRNICTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH "CHEMKOP" sp. z o.o.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY GÓRNICTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH "CHEMKOP" sp. z o.o.

Józefa Wybickiego 7

Prądnik Biały

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie projektów i dokumentacji geologicznych, opinii i ekspertyz;

 • Rozpoznawanie oraz analiza budowy geologicznej złóż soli kamiennej pod katem ich przydatności do budowy poziemnych magazynów substancji oraz eksploatacji soli;

 • Optymalizacja lokalizacji komór eksploatacyjno-magazynowych w górotworze;

 • Określenie ewentualnych stref zagrożeń dla podziemnych kawernowych magazynowanych mediów;

 • Bilans zasobów złóż;

 • Rozpoznawania i klasyfikacji podstawowych typów skał z prób okruchowych oraz rdzeni wiertniczych;

 • Nadzór i dozór nad prowadzonymi pracami;

 • Interpretacja wyników badań, pomiarów i testów;

 • Analiza materiałów geologicznych dla potrzeb projektowych i dokumentacyjnych;

 • Śledzenie aktualnego stanu wiedzy i postępu technicznego w wymienionym zakresie;

 • Sporządzanie map i przekrojów geologicznych;

 • Przygotowywane baz danych geologicznych;

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe na kierunku: geologia, górnictwo i geologia;

 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kat. II

 • Praktyczna znajomość prawa geologicznego i górniczego, i rozporządzeń branżowych;

 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem Corel, Golden, QGis, Software, AutoCAD lub innymi równoważnymi;

 • Biegła znajomość pakietu MS Office;

 • Bardzo dobra organizacja pracy(zarządzenie czasem, ustalanie priorytetów);

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;

 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Zaangażowanie, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność;

To oferujemy

 • Umowę o pracę,

 • Udział w ambitnych zadaniach projektowych dających szerokie możliwości rozwoju zawodowego,

 • Szeroki pakiet świadczeń pracowniczych:

 • Opieka medyczna dla Ciebie i rodziny,

 • Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i rodziny/partnera,

 • Pakiet sportowy,

 • Pracowniczy program emerytalny,

 • Dofinansowanie do urlopów

O nas

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP jest jedynym w Polsce ośrodkiem specjalizującym się w pracach badawczych, projektowych i wdrożeniowych dla górnictwa solnego i podziemnych kawernowych magazynów w złożach solnych.

Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem prac związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż kopalin dla celów eksploatacji oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji. Świadczymy profesjonalne przygotowanie i realizacje inwestycji w zakresie Studium Wykonalności, Koncepcji Programowo-Przestrzennych oraz formalności koncesyjnych i prawnych wraz z kompleksowymi projektami technicznymi otworów, kawern, jak i całych podziemnych kawernowych magazynów i kopalni.

Posiadamy dwa laboratoria: chemiczne i geomechaniczne, w których jesteśmy w stanie wykonać pełen zakres badań niezbędnych do rozpoznania, zaprojektowania, ługowania oraz określenia optymalnego kształtu kawern eksploatacyjnych i magazynowych.

Prowadzimy obsługę zakładów górniczych w zakresie nadzorów nad budową i eksploatacją, aktualizacji dokumentacji, pracami geologicznymi, hydrogeologicznymi i geologiczno-mierniczymi.

Wykonujemy badania oddziaływania eksploatacji górniczej na środowisko, w tym na górotwór, jak i powierzchnię terenu.

CHEMKOP jako jedyny w Polsce świadczy usługi pomiarów geofizycznych kawern solnych - wyrobisk górniczych wykonanych przez otwory wiertnicze.

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania w obszarze podziemnego magazynowania w kawernach solnych oraz otworowej eksploatacji złóż soli. Bierzemy udział w rozwoju nowych technologii w obszarze energetyki niskoemisyjnej oraz bezemisyjnej, w szczególności w zakresie magazynowania wodoru w kawernach solnych.