Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Gospodarki Energetycznej

 • Gorzów Wielkopolski, lubuskie
 • Specjalista
 • 2019-05-17

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  PGE Energia Ciepła S.A. jest czołowym producentem ciepła i energii elektrycznej w Polsce. Nasze zakłady znajdują się w największych polskich miastach. PGE EC jest częścią Polskiej Grupy Energetycznej, będącej w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce. Grupa PGE daje stabilne zatrudnienie ponad 38 tysiącom osób w ponad dwustu lokalizacjach w całej Polsce. W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.
   

  W związku z rozwojem PGE Energia Ciepła S.A. poszukujemy osoby na stanowisko


  Specjalista ds. Gospodarki Energetycznej

  Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

  • Opracowywanie planów średnio - i krótkoterminowych produkcji ciepła, energii elektrycznej, pochodnych oraz zapotrzebowania na paliwa i media.
  • Cykliczne rozliczenie procesu produkcji zgodnie z potrzebami sprawozdawczości technicznej, monitorowanie realizacji planów produkcji oraz monitorowanie wskaźników eksploatacyjnych.
  • Optymalizację techniczno-ekonomiczną procesu produkcji.
  • Nadzorowanie i rozliczenie procesu produkcji w kogeneracji oraz pozyskiwanie świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Uczestnictwo w projektach efektywnościowych w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz pozyskiwania praw majątkowych związanych z efektywnością energetyczną.
  • Przygotowywanie dokumentów dla potrzeb urzędów, w tym dotyczących koncesji i pozwoleń oraz kontrolowania działalności Oddziału pod kątem wymagań wynikających z posiadanych koncesji.
  • Realizację obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych do URE, związanych z prowadzeniem działalności koncesjonowanej, wynikającej z ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych do ARE oraz GUS.

  Od osób zainteresowanych oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego technicznego o profilu energetycznym lub pokrewnym, obejmującym energetykę cieplną.
  • Posiadania wiedzy branżowej z zakresu energetyki.
  • Znajomości zagadnień dotyczących procesów technologicznych związanych z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła.
  • Umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie MS Office.
  • Kreatywności, odpowiedzialności, umiejętności analitycznego myślenia i jasnego formułowania wniosków.
  • Łatwości w komunikowaniu się oraz umiejętności pracy w zespole.
  • Dobrej organizacji pracy własnej.

  Dodatkowymi atutami będą:

  • Doświadczenie w eksploatacji urządzeń energetycznych.
  • Znajomość języków obcych – j. angielski

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Kontakt z nowoczesnymi technologiami.
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji.
  • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych.
  aplikuj

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków 6.
  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

  III. Cele i podstawy przetwarzania.

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy)  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO tj. dobrowolnej zgody.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyrażona odrębne zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Dane mogą być również przetwarzane  na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  IV. Okres przechowywania danych.

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody, chyba że wskażą Państwo krótszy okres.

  V. Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym dane te są powierzane. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych rekrutacyjnych między oddziałami PGE Energia Ciepła S.A. oraz podmiotami z grupy Kapitałowej, Państwa dane będą przekazywane tym podmiotom.

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

  W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:

  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

  c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

  d) przenoszenia danych

  e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

  VII. Informacja o dobrowolności podania danych

  Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres nie wpływa na udział w procesie rekrutacyjnym.

  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

  IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

   

  Wyrażam zgodę PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, na archiwizację i wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych mojego CV i innych dokumentów aplikacyjnych.

  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych rekrutacyjnych pomiędzy oddziałami PGE Energia Ciepła S.A. oraz podmiotami z Grupy Kapitałowej PGE na ich cele rekrutacyjne.