Ta oferta pracy jest nieaktualna od 248 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Hałasu

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 27.04.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
  poszukuje kandydatów na stanowisko


  SPECJALISTY DS. HAŁASU

  Miejsce pracy: Poznań
  Nr ref. OS/84/2018

  Zakres podstawowych zadań:

  • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw związanych z hałasem i polami elektromagnetycznymi, w tym m.in. wydawanie decyzji i przyjmowanie zgłoszeń oraz wyników pomiarów dotyczących emisji hałasu i pól elektromagnetycznych, przygotowywaniem opinii merytorycznych w sprawach dotyczących oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przygotowywanie części dotyczącej hałasu i pól elektromagnetycznych do pozwolenia zintegrowanego
  • nadzór, monitorowanie i sprawozdawczość związane z mapą akustyczną miasta Poznania i programem ochrony środowiska przed hałasem
  • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw o charakterze interwencyjnym, związanych z ochroną przed hałasem, polami elektromagnetycznymi
  • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie, analiza dokumentacji i sporządzanie protokołów

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe: akustyka, fizyka, inne kierunki ze specjalnością akustyka
  • znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz związanych z tym przepisów ochrony środowiska
  • umiejętności analityczne
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, w tym prowadzenia negocjacji

  Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska przed hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
  • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
  • studia podyplomowe w zakresie akustyki, ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, prawa administracyjnego
  Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, związana z bezpośrednią obsługą
  klienta; wyjścia poza miejsce pracy; dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
   
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.
   
  Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną klikając przycisk Aplikuj Teraz
  w terminie do 20.05.2018 r.

  Urząd zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd
  i Miejskie Jednostki Organizacyjne zamieszczane są na stronie: bip.poznan.pl