Specjalista ds. handlowo-technicznych

 • Straszyn (pow. gdański), pomorskie
 • Specjalista
 • 3500–8000 zł brutto / mies.
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-09-09
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 2019-10-09)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ATLAS-LIFT WROŃSKI I WSPÓLNICY sp.j.

  Specjalista ds. handlowo-technicznych

  Miejsce pracy: Straszyn (pow. gdański)

  Cel stanowiska:

  • sprzedaż produktów firmy,
  • reprezentacja firmy na rynku,
  • doradztwo techniczne,
  • monitorowanie rynku.

  Odpowiedzialność:

  • indywidualna odpowiedzialność za realizowanie celów stanowiska oraz powierzone zadania,
  • odpowiedzialność za utrzymanie pozytywnych / poprawnych relacji ze środowiskiem współpracowników,
  • odpowiedzialność za wizerunek firmy.

  Najważniejsze zadania:

  • wykonanie indywidualnego planu sprzedaży,
  • realizacja formalnych aspektów kontaktów z klientem (zamówienia, umowy , rozliczenia),
  • utrzymanie stałego kontaktu z istniejącymi klientami (pozyskiwanie nowych klientów),
  • przygotowanie i prezentacja oferty handlowej firmy,
  • monitorowanie rynku i działań konkurencji,
  • opracowanie raportów z wykonywanych zadań,
  • samoocena efektywności podejmowanych zadań.

  Kompetencje:

  • biegła znajomość produktów (usług) i branży,
  • znajomość technik sprzedaży,
  • dobra orientacja w sytuacji na rynku,
  • znajomość głównych wytycznych strategii firmy.
  • dobra znajomość języka angielskiego.

  Doświadczenie:

  • doświadczenie związane z obszarem sprzedaży lub marketingu,
  • mile widziane doświadczenie w branży dźwigowej,
  • mile widziane wykształcenie techniczne.


  Zadzwoń Aplikuj teraz

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATLAS-LIFT Wroński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Straszynie (adres: ul. Liliowa 5, 83-010 Straszyn), zwana dalej Spółką.

  I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [email protected] lub pod adresem Spółki.

  II. Cele i podstawy przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

   

  III. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

  Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. 

  Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  IV. Okres przechowywania danych

  1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

  V. Odbiorcy danych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

  VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  VII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.