Oferta pracy

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. informatyki

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Skrzatów 1

Kraków

Grafika górna
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalista ds. informatyki
w Oddziale Karpackim w Krakowie PIG-PIB

Miejsce pracy: Kraków

Liczba etatów: 1  (umowa na okres próbny)

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków

Opis stanowiska:

 • wsparcie i rozwiązywanie problemów użytkowników w tym:  rozwiązywanie problemów związanych
  z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i aplikacji;
 • obsługa systemów monitorowania elementów infrastruktury teleinformatycznej: serwery, urządzenia sieciowe, pamięć masowa;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyjmowanych zgłoszeń;
 • inwentaryzacja zasobów IT;
 • uczestnictwo w nowych projektach.

Wymagania:

 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows;
 • podstawowa znajomość sieci komputerowych (WAN, LAN, TCP/IP); mile widziany certyfikat na poziomie CCNA lub wyższym;
 • znajomość diagnostyki urządzeń i współpraca z zewnętrznymi vendorami;
 • zdolność analitycznego myślenia i doświadczenie we wsparciu użytkownika końcowego;
 • znajomość usług DHCP, DNS, DFS i obsługi domeny Active Directory ze znajomością powershell.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • znajomość systemów Windows Server (2012-2019) i/lub Linux  (dystrybucje: Centos/Redhat, Ubuntu);
 • mile widziana znajomość wirtualizacji Vmware;
 • mile widziana znajomość systemów VDI desktop – Horizon View;
 • mile widziana znajomość usług VOIP;
 • mile widziana znajomość automatyzacji wdrożeń w oparciu o Terraform, Ansible;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w dziale IT, wykształcenie wyższe techniczne lub 7-letnie doświadczenie w dziale IT, wykształcenie średnie.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wg poniżej zamieszczonego wzoru);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków

Sekretariat

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. informatyki” z podaniem imienia i nazwiska
w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w sekretariacie w godz. 08:15–15.15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. informatyki” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo za pomocą przycisku do aplikowania w temacie „Rekrutacja na stanowisko specjalista
ds. informatyki” Uwaga:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferty należy składać do dnia 07.05.2021.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 290 13 40;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym  dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

.........................................

Data i podpis

Grafika dolna
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalista ds. informatyki
w Oddziale Karpackim w Krakowie PIG-PIB

Liczba etatów: 1  (umowa na okres próbny)

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków

Opis stanowiska:

 • wsparcie i rozwiązywanie problemów użytkowników w tym:  rozwiązywanie problemów związanych
  z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i aplikacji;
 • obsługa systemów monitorowania elementów infrastruktury teleinformatycznej: serwery, urządzenia sieciowe, pamięć masowa;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyjmowanych zgłoszeń;
 • inwentaryzacja zasobów IT;
 • uczestnictwo w nowych projektach.

Wymagania:

 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows;
 • podstawowa znajomość sieci komputerowych (WAN, LAN, TCP/IP); mile widziany certyfikat na poziomie CCNA lub wyższym;
 • znajomość diagnostyki urządzeń i współpraca z zewnętrznymi vendorami;
 • zdolność analitycznego myślenia i doświadczenie we wsparciu użytkownika końcowego;
 • znajomość usług DHCP, DNS, DFS i obsługi domeny Active Directory ze znajomością powershell.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • znajomość systemów Windows Server (2012-2019) i/lub Linux  (dystrybucje: Centos/Redhat, Ubuntu);
 • mile widziana znajomość wirtualizacji Vmware;
 • mile widziana znajomość systemów VDI desktop – Horizon View;
 • mile widziana znajomość usług VOIP;
 • mile widziana znajomość automatyzacji wdrożeń w oparciu o Terraform, Ansible;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w dziale IT, wykształcenie wyższe techniczne lub 7-letnie doświadczenie w dziale IT, wykształcenie średnie.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wg poniżej zamieszczonego wzoru);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków

Sekretariat

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. informatyki” z podaniem imienia i nazwiska
w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w sekretariacie w godz. 08:15–15.15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. informatyki” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo za pomocą przycisku do aplikowania w temacie „Rekrutacja na stanowisko specjalista
ds. informatyki” Uwaga:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferty należy składać do dnia 07.05.2021.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 290 13 40;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym  dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

.........................................

Data i podpis

Ogłoszenie archiwalne