Oferta pracy

Specjalista ds. Infrastruktury / Facility Specialist

VIGO System S.A.O firmie

VIGO System S.A.

Poznańska 129/133

Ożarów Mazowiecki

Polska Firma z branży nowych technologii, notowna na Giełdzie Papierów Wartościowych, światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni dla przemysłu oraz najbardziej renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie,
 
poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Infrastruktury / Facility Specialist
Odpowiedzialnej za nadzór techniczny nad infrastrukturą obiektów.

Zadania:

 • Współudział w administrowaniu systemem BMS
 • Koordynacja prac związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem we właściwym stanie infrastruktury technicznej obiektów: fabryka i biuro
 • Organizacja procesu usuwania awarii, usterek i zgłoszeń
 • Nadzór procesu remontowego i inwestycyjnego
 • Zgłaszanie zapotrzebowań na materiały, urządzenia i usługi niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Infrastruktury
 • Obsługa faktur na dostawę mediów
 • Zarządzanie energią, optymalizacja zakupu energii elektrycznej
 • Wsparcie w zapewnieniu kompletnej dokumentacji budowlanej
 • Wsparcie w planowaniu, realizacji i kontroli budżetu

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie techniczne (inżynier)
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w procesie budowlano-inwestycyjnym lub w zakresie obsługi technicznej/eksploatacyjnej obiektów
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Dobrej znajomość dokumentacji budowlanej
 • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury
 • Umiejętności pracy zespołowej oraz wysokich kompetencji komunikacyjnych
 • Koncepcyjnego, ustrukturyzowanego i przedsiębiorczego sposobu myślenia

Zapewniamy

 • PRACĘ Z INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ
 • WSPÓŁPRACĘ I STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • SZKOLENIA I ROZWÓJ ZAWODOWY
 • KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROMUJĄCĄ
   RODZINNE WARTOŚCI
 • PAKIET BENEFITÓW PRACOWNICZYCH
Osoby zainteresowane prosimy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarza nie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości następujących informacji:
 
1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem.
2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133.
3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt [email protected]
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
(niezamieszczenie powyższej klauzuli oraz niepotwierdzenie zapoznania się z powyższym oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy