W/KWME

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Infrastruktura z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, dalej „PLUS FL”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: [email protected] lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLUS FL.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLUS FL, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLUS FL oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Polkomtel Sp. z o.o.

Specjalista ds. infrastruktury IT

Polkomtel Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 18 dni
  do: 21 cze 2020
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. infrastruktury IT

Polkomtel,

operator sieci Plus, działający w ramach Grupy Cyfrowy Polsat, to:

Stabilność i pewność zatrudnienia
na rynku obecny od 1996 roku

Rozbudowany
i ciągle rozwijający się dział

IT zatrudniamy
- 500 specjalistów

Znana i wielokrotnie nagradzania marka m.in. Solidny Pracodawca, TopEmployers, Universum Top 100 Ideal Employer Students Survey

Twoje zadania:

 • Planowanie architektury fizycznej IT
 • Tworzenie i utrzymanie dokumentacji architektury fizycznej
 • Optymalizacja kosztowa i technologiczna infrastruktury
 • Analiza wymagań i potrzeb biznesowych pod katem wprowadzenia koniecznych zmian w infrastrukturze IT
 • CMDB + Discovery - opracowanie i utrzymanie procesu, wybór i wdrożenie narzędzia
 • Opracowywanie standardów i roadmap technologicznych
 • Koordynacja projektów w obszarze architektury fizycznej IT
 • Udział w ciekawych projektach w skali Grupy Kapitałowej
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w całej Grupie Kapitałowej

Oferujemy

pracę w przyjaznym
zespole
opiekę medyczną
kartę Multisport
szkolenia, konferencje,
naukę języka angielskiego
elastyczne formy zatrudnienia i pracy,
pracę zdalną
playroom
(Playstation 4)
wyjazdy
integracyjne
parking rowerowy
oraz prysznic

Oczekiwania:

 • Wykształcenie informatyczne (lub pokrewne)
 • Minimum 3 lata doświadczenie w tworzeniu optymalnej technologicznie architektury fizycznej systemów IT
 • Znajomość platform serwerowych IT (x86, AIX, HP-UX itp.) i technologii sieciowych (Cisco, Juniper, Huawei)
 • Doświadczenie w budowie i utrzymaniu CMDB
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemów i technologii bezpieczeństwa IT
 • Praktyczna znajomość metodologii prowadzenia projektów  (certyfikat PMI, Prince)
 • Umiejętność transpozycji wymagań biznesowych na wymagania technologiczne oraz architektury logicznej rozwiązań i systemów IT na architekturę fizyczną
 • Podstawowa wiedza z zakresu projektowania baz danych (Oracle, Sybase, SQL)
 • Zdolności analityczne
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Plus Flota Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Specjalista ds. infrastruktury ITNumer ref.: W/KWME

Twoje zadania:

 • Planowanie architektury fizycznej IT
 • Tworzenie i utrzymanie dokumentacji architektury fizycznej
 • Optymalizacja kosztowa i technologiczna infrastruktury
 • Analiza wymagań i potrzeb biznesowych pod katem wprowadzenia koniecznych zmian w infrastrukturze IT
 • CMDB + Discovery - opracowanie i utrzymanie procesu, wybór i wdrożenie narzędzia
 • Opracowywanie standardów i roadmap technologicznych
 • Koordynacja projektów w obszarze architektury fizycznej IT
 • Udział w ciekawych projektach w skali Grupy Kapitałowej
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w całej Grupie Kapitałowej

Oczekiwania:

 • Wykształcenie informatyczne (lub pokrewne)
 • Minimum 3 lata doświadczenie w tworzeniu optymalnej technologicznie architektury fizycznej systemów IT
 • Znajomość platform serwerowych IT (x86, AIX, HP-UX itp.) i technologii sieciowych (Cisco, Juniper, Huawei)
 • Doświadczenie w budowie i utrzymaniu CMDB
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemów i technologii bezpieczeństwa IT
 • Praktyczna znajomość metodologii prowadzenia projektów  (certyfikat PMI, Prince)
 • Umiejętność transpozycji wymagań biznesowych na wymagania technologiczne oraz architektury logicznej rozwiązań i systemów IT na architekturę fizyczną
 • Podstawowa wiedza z zakresu projektowania baz danych (Oracle, Sybase, SQL)
 • Zdolności analityczne
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Plus Flota Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Ogłoszenie archiwalne