Oferta pracy
Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. innowacji i rozwoju biotechnologii

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ważna jeszcze 5 dni
  do: 28 paź 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków

 • Osoba na stanowisku będzie odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań medycznych i technologicznych na rzecz systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierania działań innowacyjnych w ochronie zdrowia w ramach struktury Agencji;

 • Opracowywanie założeń programów Agencji i wspieranie Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w przygotowaniu dokumentacji konkursowej w zakresie wspierania innowacyjności i komercjalizacji;

 • Wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie zatwierdzonych działań Agencji;

 • Identyfikacja rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym w projektach finansowanych przez Agencję;

 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Agencji w zakresie transferu technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań medycznych i technologicznych, w szczególności w ramach Warsaw Health Innovation Hub;

 • Przygotowywanie wniosków grantowych, w tym z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu pozyskiwania środków finansowych na projekty realizowane przez Agencję w obszarze wspierania innowacji i rozwiązań biomedycznych;

 • Przygotowywanie badań i analiz polskiego i światowego rynku biomedycznego oraz ocena efektywności działań innowacyjnych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej;

 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie potencjału komercjalizacji projektów naukowych i transferu technologii realizowanego przez beneficjentów projektów finansowanych przez Agencję.

Nasze wymagania

 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: w zakresie ekonomii, zarządzania lub prawa);

 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów z obszaru innowacji w roli członka zespołu projektowego (mile widziane projekty współfinansowane ze środków publicznych);

 • Doświadczenie zawodowe we współpracy ze środowiskiem biznesowym w ramach tworzenia rozwiązań innowacyjnych;

 • Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej polegające w szczególności na udziale w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych;

 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, nawiązywania i utrzymywania długotrwałych relacji biznesowych;

 • Znajomość zasad finansowania projektów ze środków publicznych dla przedsiębiorców;

 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2 – umożliwiającym swobodną komunikację z partnerami zagranicznymi;

 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w szczególności w zakresie prowadzenia spotkań i rozmów „ponad problemami";

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice;

 • Chęć nauki i rozwoju;

 • Samodzielność, terminowość i wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania;

 • Umiejętność pracy wielozadaniowej i pod presją czasu;

 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne;

 • Przejawianie inicjatywy;

 • Zdolność formułowania jasnych rekomendacji;

 • Wysoka kultura osobista, prezencja i nienaganna postawa etyczna.

 • WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie we współpracy z naukowcami lub personelem medycznym;

 • Doświadczenie we współpracy z administracją państwową;

 • Wiedza z zakresu wdrażania instrumentów finansowych przeznaczonych dla jednostek naukowych i przedsiębiorców;

 • Doświadczenie w identyfikacji źródeł pozyskiwania wartościowych projektów celem ich komercjalizacji;

 • Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją projektów naukowych;

 • Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach trudnych;

 • Wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia.

 • W przypadku wyższych kwalifikacji niż wymagane w ogłoszeniu istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko: Starszy specjalista/Główny specjalista ds. innowacji i rozwoju biotechnologii

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji,

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),

 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych,

 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy,

 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

 • praca w systemie hybrydowym

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 15 października 2021 r.

O nas

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.