Oferta pracy

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”. lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/ Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Specjalista ds. Instalacji (HVAC, instalacje sanitarne)

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

 • Stabłowicka 147, Wrocław
  Wrocław, dolnośląskie
 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 08 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa, serwis, utrzymanie infrastruktury technicznej w zakresie wentylacji, instalacji chłodniczych, gazów technicznych, wod-kan, kotłowni gazowych.

 • Diagnozowanie usterek w powierzonym obszarze infrastruktury technicznej.

 • Wykonywanie drobnych napraw i prac instalacyjnych urządzeń, instalacji w powierzonym obszarze.

 • Nadzór branżowy nad realizacją bieżącej konserwacji i przeglądów w powierzonym obszarze.

 • Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji wewnętrznej.

 • Bieżący monitoring i rozwiązywanie problemów pojawiających się w związku z eksploatacją budynków i instalacji w powierzonym obszarze.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie min. średnie techniczne.

 • Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (utrzymanie ruchu, serwis).

 • Posiadane aktualne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji (E1, E2, E3) konieczne do wykonywania pracy.

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, usuwania drobnych awarii.

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (DTR).

Mile widziane

 • Znajomość podstaw technicznego języka angielskiego.

 • Znajomość programów AutoCad / ZwCad.

 • Znajomość podstaw kosztorysowania (program Norma).

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 • Pracę w zorganizowanym zespole inżynierów i techników Departamentu Technicznego.

 • Niezbędne szkolenia i wprowadzenie w zakres obowiązków.

 • Możliwości rozwoju zawodowego.

 • Benefity

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej

 • zielone miejsce pracy

 • możliwość dojazdu PKP

 • możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie

Etapy rekrutacji
1

Analiza przesłanego CV

2

Rozmowa rekrutacyjna online

3

Informacja o wyniku rekrutacji

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

Przewiń do profilu firmy