Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. instalacji sanitarnych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Marii Skłodowskiej Curie 9

Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków

 • Organizowanie pracy zespołów podległych pracowników

 • Sporządzanie okresowych raportów i planów prac, kontrola wykonania czynności

 • Sprawowania nadzoru nad utrzymaniem ciągłości pracy i sprawności instalacji i urządzeń

 • Obsługa usuwania awarii i usterek

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi współpracującymi ze szpitalem

 • Uczestnictwo w odbiorach urządzeń i instalacji

 • Opracowanie opisów i wycen niezbędnych dla przeprowadzenia postępowań przetargowych dotyczących przeglądów, napraw, remontów nadzorowanych urządzeń i instalacji

Nasze wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne w branży sanitarnej, pożądane wyższe techniczne w specjalności inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, energetyka, budownictwo lub pokrewne

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie nadzorowanych branż

 • Dobra znajomość pakietu MS-Office

Mile widziane

 • Doświadczenie w obsłudze i eksploatacji obiektów związane z instalacjami i urządzeniami branży sanitarnej

 • Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru grupy 2 pkt. 1,2,3,4,6,7,8,9,10 oraz świadectwo kwalifikacyjne grupy 3 pkt. 5,6,7,8,10 – w przypadku braku możliwość uzyskania na koszt szpitala

 • Uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

To oferujemy

 • Umowę o pracę

 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy

 • Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych uprawnień

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres e-mail.

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami oraz przedłużenia rekrutacji.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Co nas wyróżnia?

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami

kształcenie i wychowywanie kadry medycznej

prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia

promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

Przewiń do profilu firmy