Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. inwentaryzacji sieci, obiektów technicznych i geodezji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • Szczecin, zachodniopomorskie

 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Specjalista ds. inwentaryzacji sieci, obiektów technicznych i geodezji

Do obowiązków służbowych przynależnych do stanowiska należy:

 • wprowadzanie i aktualizacja danych Branżowej Ewidencji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej  w systemie GIS,
 • przygotowanie złożonych (wielokryterialnych) analiz przestrzennych w środowisku GIS, generowanie wydruków map tematycznych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne zakładu, w tym wydruków wieloformatowych,
 • prowadzenie rejestrów dokumentacji, metryk zasuw i hydrantów, kart studni kanalizacyjnych,
 • wykonywanie pomiarów terenowych i ich opracowywanie w ramach weryfikacji przebiegów tras uzbrojenia podziemnego wod-kan. oraz wyznaczanie w terenie miejsc kolizji uzbrojenia podziemnego podczas prowadzonych prac remontowych i usuwania skutków awarii,
 • weryfikacja wpływającej dokumentacji geodezyjnej w zakresie jej poprawności, kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie informacji jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, firmom projektowym i wykonawczym w ramach sporządzania wywiadów branżowych,
 • współpraca z MODGiK w zakresie wymiany danych pomiędzy Branżową ewidencją sieci wod-kan. a bazą GESUT oraz w zakresie wzajemnej harmonizacji ich danych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe geodezyjne,
 • udokumentowany min. 5 letni staż pracy w firmie z branży geodezyjnej, w tym uczestnictwo  w realizacji projektów z zakresu GIS,
 • geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu 1,
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego prawa budowlanego, prawa wodnego planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
 • praktyczna znajomość obsługi oprogramowania GIS i CAD ( w szczególności ArcGIS i AutoCAD),
 • mile widziane prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty:  

 • życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających  kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy przesłać najpóźniej do dnia 20.07.2021r. na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o., Dział Kadr i Szkoleń, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]

 

 1. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.
 2. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów,  innych dokumentów niż te, które są opisane                           w ogłoszeniu.
 3. Zastrzegamy swobodny wybór osób do dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza nieskorzystanie przez ZWiK Sp. z o.o. ze złożonej oferty zatrudnienia.
 4. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.
 5. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.  Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie archiwalne