Oferta pracy

Specjalista ds. inwestycji i infrastruktury

PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A.

Poligonowa 30

Praga-Południe

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Zlecanie, prowadzenie i rozliczenie złożonych wielobranżowych zadań remontowych, inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

 • Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji powierzonych zadań i projektów inwestycyjnych w obiektach i na terenie PIT-RADWAR S.A.;

 • Przygotowanie materiałów przetargowych dla potrzeb zlecenia wykonania robót oraz dokumentacji projektowych, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów umów, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich;

 • Koordynuje zadania i nadzoruje prace przy realizacji umów z firmami zewnętrznymi

 • Bieżące prowadzenie i rozliczanie prowadzonych projektów i zadań inwestycyjnych pod względem kosztowym;

 • Bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektu (finansowego i merytorycznego) oraz działań związanych z realizacją harmonogramów i budżetowania projektu;

 • Analiza przedmiarów, obmiarów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych w zakresie powierzonych zadań oraz faktur w zakresie formalno-merytorycznym;

 • Opiniowanie pod względem merytorycznym jakości wykonanych projektów branżowych: architektonicznych, konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, a także: proponowanie rozwiązań projektowych;

 • Weryfikacja dokumentacji urządzeń technologicznych w zakresie budowlano-instalacyjnym;

 • Przygotowuje wykazy materiałów wraz ze specyfikacją;

 • Prowadzenie i koordynowanie powierzonych zadań od etapu wprowadzenia Wykonawcy na budowę aż do zgodnego z prawem przekazania obiektu lub instalacji do eksploatacji oraz przygotowanie założeń i uzgodnień z użytkownikami i nadzór nad zgodnością realizacji zadań z zawartymi umowami i dokumentacjami projektowymi;

 • Opiniuje projekty branżowe: architektoniczne, elektryczne i sanitarne – proponuje rozwiązania projektowe;

 • Odbiera i rozlicza wykonywane prace wraz z generowaniem niezbędnych dokumentów m. in. odbiory, częściowe i końcowe;

 • Obsługuje powykonawczo zrealizowane inwestycje i remonty w okresie gwarancji;

 • Prowadzi książki obiekty budowlanego, zleca obligatoryjne przeglądy budynków i budowli.

 • Bieżąco monitoruje obowiązujące unormowania prawne w zakresie zagadnień inwestycyjnych i remontowych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo lub pokrewne wykształcenie wyższe;

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale inwestycji, lub w pełnieniu funkcji (roli) Kierownika Projektu przy realizacji inwestycji w zakresie budowlanym i instalacyjnym;

 • Umiejętność analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej;

 • Dobra znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie w tym trybów i postępowań administracyjnych;

 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, KPA, ochrony środowiska;

 • Umiejętność analizy kosztorysów;

 • Dobra znajomość aplikacji biurowych MS Office, w szczególności: Word, Excel, Outlook, Power Point;

 • Umiejętność sporządzania harmonogramów prac;

 • Pełnienie funkcji Koordynatora BHP ds. firm zewnętrznych zgodnie z art.208 Kodeksu Pracy;

 • Posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do realizacji zadań na stanowisku pracy;

 • Odpowiedzialność i rzetelność;

 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;

 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność;

 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Mile widziane

 • Podstawowa znajomość programu AutoCad;

 • Podstawowa znajomość programu Norma ;

 • Prawo jazdy kategorii B.

 • Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności sanitarnej

To oferujemy

 • możliwość realizacji ciekawych wyzwań i pogłębiania specjalistycznej wiedzy

 • tworzenie warunków dla ciągłego rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • pakiet benefitów firmowych

 • dostęp do najnowocześniejszej technologii i rozwiązań w codziennej pracy

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się czołowej firmie badawczo-rozwojowej branży zbrojeniowej w Polsce

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • ubezpieczenie na życie

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A. jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka, od kilkudziesięciu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia, zwłaszcza przeciwlotniczego. Produkty PIT-RADWAR S.A. znajdują się na uzbrojeniu wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP a także na wyposażeniu armii zagranicznych.

PIT-RADWAR S.A. obsługuje pełny cykl dostaw wyrobów od określenia wymagań, poprzez prace badawczo-rozwojowe, prace projektowe, produkcję aż do wsparcia logistycznego oferowanego użytkownikom.

Stały rozwój, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, wysoko kwalifikowana kadra pracownicza, wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki pozwalają Spółce stale poszerzać ofertę i dostarczać nowoczesne, unikalne rozwiązania w pełni dostosowane do współczesnych, wciąż wrastających wymagań odbiorców.

PIT-RADWAR S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Przewiń do profilu firmy