Oferta pracy

Specjalista ds. inwestycji i remontów budowlanych w Dziale Techniczno-Administracyjnym

Instytut Techniki BudowlanejO firmie

Instytut Techniki Budowlanej

Filtrowa 1

Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. inwestycji i remontów budowlanych w Dziale Techniczno-Administracyjnym Numer ref.: nr ref.: TA/3-1/XII/2020

 

Zakres obowiązków:

 • współpraca przy opracowywaniu rocznych planów w zakresie inwestycji i remontów;
 • przygotowanie materiałów przetargowych Pzp dla potrzeb zlecenia wykonania robót oraz dokumentacji projektowych, w szczególności wniosków o wszczęcie postępowania, opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów umów, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich;
 • czynny udział w wyborze wykonawców prac;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży budowlanej w projektach prowadzonych przez Instytut;
 • bieżąca kontrola nad jakością i terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami;
 • współuczestnictwo w odbiorach robót;
 • współpraca z projektantami, wykonawcami, inspektorami, urzędami oraz innymi instytucjami na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego;
 • obsługa powykonawcza zrealizowanych inwestycji i remontów w okresie gwarancji;
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego, zlecanie obligatoryjne przeglądów budynków i budowli;
 • bieżący monitoring obowiązujących unormowań prawnych w zakresie zagadnień inwestycyjnych i remontowych;
 • poszukiwanie rozwiązań optymalizujących koszty inwestycji i remontów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo lub pokrewne;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale inwestycji lub w pełnieniu funkcji (roli) Kierownika Projektu przy realizacji inwestycji w zakresie budowlanym i instalacyjnym;
 • posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych;
 • dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo Budowlane, warunków technicznych, KPA, norm i przepisów budowlanych oraz BHP;
 • biegła znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office (przede wszystkim Excel i Word);
 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania oraz obsługi programu NORMA;
 • umiejętność sporządzania harmonogramów prac;
 • umiejętności redagowania pism urzędowych;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót.

Mile widziane:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • umiejętność obsługi i wykorzystywania oprogramowanie typu AutoCad.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • szeroki pakiet socjalny;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie do dnia 29 stycznia 2021 r.
CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

Instytut Techniki Budowlanej
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

lub klikając:

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 • Instytut Techniki Budowlanej, jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podana jest na stronie internetowej http://www.itb.pl/klauzula-obowiazek-informacyjny.html
 • Podstawą żądania podania danych jest art. 221 § 1 ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:
 • „Stosownie do art. 6 ust. 1. lit.a  rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Techniki Budowlanej, z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV i liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
 • Przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy