Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. inwestycji i remontów budowlanych

Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej

Filtrowa 1

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Współpraca przy opracowywaniu rocznych planów w zakresie inwestycji i remontów budowlanych.

 • Przygotowanie materiałów przetargowych Pzp dla potrzeb zlecenia wykonania robót oraz dokumentacji projektowych, w szczególności wniosków o wszczęcie postępowania, opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów umów, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich.

 • Czynny udział w wyborze wykonawców prac.

 • Bieżąca kontrola nad jakością i terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami.

 • Współuczestnictwo w odbiorach robót.

 • Współpraca z projektantami, wykonawcami, inspektorami, urzędami oraz innymi instytucjami na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.

 • Obsługa powykonawcza zrealizowanych inwestycji i remontów w okresie gwarancji.

 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego, zlecanie obligatoryjne przeglądów budynków i budowli.

 • Bieżący monitoring obowiązujących unormowań prawnych w zakresie zagadnień inwestycyjnych i remontowych.

 • Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących koszty inwestycji i remontów

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo lub pokrewne.

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale inwestycji lub w pełnieniu funkcji/roli Kierownika Projektu przy realizacji inwestycji w zakresie budowlanym i instalacyjnym.

 • Dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo Budowlane, warunków technicznych, KPA, norm i przepisów budowlanych oraz BHP.

 • Biegła znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office (przede wszystkim Excel i Word).

 • Umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania oraz obsługi programu NORMA.

 • Umiejętność sporządzania harmonogramów prac.

 • Umiejętności redagowania pism urzędowych.

 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.

 • Umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót.

Mile widziane

 • Posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Umiejętność obsługi i wykorzystywania oprogramowanie typu AutoCad.

To oferujemy

 • Interesującą pracę w jednostce badawczej w centrum Warszawy.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat.

 • Pracę od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 • Bezpłatny parking na terenie Instytutu.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • wyprawka szkolna

 • Pracownicze Plany Kapitałowe

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

poszukuje do pracy

w Dziale Techniczno-Administracyjnym

kandydatkę/kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. inwestycji i remontów budowlanych

Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej jest wiodącym Instytutem badawczym

z 77-letnim doświadczeniem w rozwoju budownictwa. Kategoria naukowa A.

Kształtujemy wysoką jakość i innowacyjność w budownictwie poprzez :

- prace naukowe, badawcze i eksperckie,

- zapewnienie rozwoju pracowników,

- badania laboratoryjne w celu oznakowania CE lub B,

- wydawanie opinii/oceny/ekspertyzy, projektu badawczego, rekomendacji technicznej,

- certyfikację wyrobów i usług budowlanych,

- europejską oraz krajową oceną techniczną.

Więcej informacji na naszej stronie http://www.itb.pl/

Przewiń do profilu firmy