Oferta pracy

Specjalista ds. inwestycji i remontów

POLITECHNIKA GDAŃSKAO firmie

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Gabriela Narutowicza 11/12

Gdańsk

Politechnika Gdańska jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w północnej Polsce. Prestiż PG potwierdzają sukcesy: 1 miejsce w ministerialnym rankingu uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia pod względem liczby zgłoszeń w przeliczeniu na jedno miejsce, 8 miejsce wg rankingu „Perspektyw”, logo HR Excellence in Research, 2 wydziały z kategorią A+, 5 wydziałów z kategorią A. W 2019 r. Politechnika Gdańska znalazła się w gronie 10 laureatów tzw. uczelni badawczych, kształcących i prowadzących badania na najwyższym poziomie. Gdańska uczelnia zajęła w tym konkursie zaszczytne 2 miejsce.

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów.

Zakres obowiązków:

 • sprawowanie administracji, kontroli stanu technicznego i nadzoru nad powierzonymi budynkami;
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem, konserwacją i remontami budynków oraz infrastruktury zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ochrony p.poż oraz ochrony środowiska;
 • nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i ich otoczenia;
 • współpraca przy opracowywaniu rocznych planów w zakresie inwestycji i remontów;
 • współpraca przy przygotowaniu materiałów przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla potrzeb zlecenia wykonania robót oraz dokumentacji projektowych, w szczególności wniosków o wszczęcie postępowania, opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów umów, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich;
 • organizowanie okresowych i gwarancyjnych przeglądów technicznych;
 • czynny udział w wyborze wykonawców robót budowlanych i prac remontowych;
 • bieżąca kontrola nad jakością i terminowością realizacji inwestycji i remontów;
 • udział w odbiorach robót budowlanych;
 • współpraca z projektantami, wykonawcami, inspektorami nadzoru, urzędami oraz innymi instytucjami na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego;
 • obsługa powykonawcza zrealizowanych inwestycji i remontów w okresie gwarancji;
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego, zlecanie obligatoryjnych przeglądów budynków i budowli;
 • bieżący monitoring obowiązujących unormowań prawnych w zakresie zagadnień inwestycyjnych i remontowych;
 • poszukiwanie rozwiązań optymalizujących koszty eksploatacji obiektów budowlanych;
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Gdańskiej.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo lub pokrewne;
 • minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale inwestycji lub w pełnieniu funkcji (roli) Kierownika Projektu przy realizacji inwestycji w zakresie budownictwa kubaturowego;
 • dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo Budowlane, warunków technicznych, obowiązujących norm i przepisów budowlanych oraz BHP;
 • praktyczna znajomość procedur administracji architektoniczno-budowlanej;
 • umiejętność sporządzania harmonogramów prac przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. MS Project);
 • umiejętności redagowania pism urzędowych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office (przede wszystkim Excel i Word);
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień budowlanych specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • umiejętność obsługi i wykorzystywania oprogramowania typu AutoCad;
 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania oraz obsługi programu NORMA.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego, zdobywania doświadczenia i wiedzy;
 • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w poniższy przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy