Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Inwestycji

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Janusza Korczaka 1, Kamienna Góra
  Kamienna Góra, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Janusza Korczaka 1

Kamienna Góra

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie inwestycji i remontów, przygotowywanie planów inwestycyjno -remontowych oraz budżetowanie zadań,

 • uczestniczenie w procesie przygotowywania wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych,

 • kontrola jakości wykonywanych prac i uczestniczenie w odbiorach robót i prac wynikających z zawartych umów, uczestniczenie w radach budowy/naradach koordynacyjnych w celu rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją inwestycji, oceną zgodności przedkładanej dokumentacji projektowej z wymaganiami wynikającymi z umowy, kontrolowanie prac projektowych i robót w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji,

 • rozliczanie inwestycji i otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne, przekazanie zakończonych inwestycji na środki trwałe, przeglądy gwarancyjne, opracowywanie prognoz, analiz, opinii oraz ocen dot. działalności inwestycyjnej,

 • opracowywanie materiałów dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,

 • opracowywanie prognoz, analiz, opinii, sprawozdań oraz ocen dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej,

 • współdziałanie z urzędami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania uzgodnień, opinii, zezwoleń oraz wspólnej koordynacji działań.

Nasze wymagania

 • co najmniej średnie wykształcenie o kierunku, specjalności budowlanej umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku lub co najmniej średnie wykształcenie z doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku pracy,

 • znajomość Prawa budowlanego i zasad przebiegu procesu inwestycyjnego,

 • znajomość zasad Prawa zamówień publicznych,

 • znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych, poczty elektronicznej i Internetu,

 • wymagane doświadczenie w zarządzaniu zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, projektami finansowanymi z zewnętrznych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej,

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • zdolności organizacyjne,

 • systematyczność, komunikatywność oraz sumienność,

 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,

 • kreatywność i zdyscyplinowanie.

Mile widziane

 • znajomość programów do projektowania CAD.

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • atrakcyjne wynagrodzenie,

 • pracę w rozwojowej firmie i przyjaznej atmosferze.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac, tel.: 75 645 97 12.

Zapraszamy do składania ofert osobiście albo listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o., ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra lub poprzez przycisk Aplikuj.

O nas

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o.

Kamienna Góra

ul. Janusza Korczaka 1

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem na Dolnym Śląsku specjalizującym się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu.