Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Inwestycji

Eksploatator Sp. z o. o.O firmie

Eksploatator Sp. z o. o.

Sportowa 25

Rotmanka (pow. gdański)

Twój zakres obowiązków

 • Prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznych, niezbędnych do wykonania robót w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych;

 • Sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych;

 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą;

 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem umów dotyczących zleconych prac projektowych;

Nasze wymagania

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe;

 • Stan zdrowia pozwalający na stałe zatrudnienie na określonym stanowisku;

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska);

 • Minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (preferowane doświadczenie w zakresie inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzań wodociągowych i kanalizacyjnych);

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;

 • CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;

 • Kserokopie świadectw pracy;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Elektronicznie: za pomocą przycisku Aplikuj w treści e-maila wpisując: Specjalista ds. inwestycji – rekrutacja;

 • Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn - dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Specjalista ds. inwestycji – rekrutacja.

 • Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 14.05.2021 r.

 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

 • Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.