Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. inwestycji

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny

Aleje Jerozolimskie 142b

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie Liderów Projektów w zakresie sporządzania i obsługi dokumentacji projektowej i inwestycyjnej, w tym wsparcie administracyjne

 • Udział w projektach jako członek zespołu i wykonywanie zadań przydzielonych przez przełożonego lub Lidera Projektu

 • Weryfikacja dokumentacji kontraktowej, w tym harmonogramów, budżetów, raportów, planów, opracowywanej przez strony zawartych umów

 • Sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz wsparcie przy weryfikacji dokumentacji projektowej

 • Monitorowanie stanu realizacji zawartych umów i wywiązywania się stron z podjętych zobowiązań

 • Zgłaszanie nieprawidłowości w realizowanych zadaniach (wczesne ostrzeżenia), wnioskowanie w sprawach wdrożenia czynności naprawczych

 • Prowadzenie baz danych oraz obsługa systemów do zarządzania projektami i rozliczeń finansowych

 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycji w tym sporządzanie korespondencji kontraktowej typu notatki służbowe, projekty pism, prezentacje, sprawozdania

 • Współpraca z Biurem Prawnym w zakresie opiniowania i kontroli formalno-prawnej przygotowywanych dokumentów oraz przebiegu realizacji zawartych umów

 • Koordynowanie procesu opiniowania i obiegu dokumentacji projektowych – koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych

 • Przygotowywanie raportów/sprawozdań/prezentacji/analiz dotyczących projektów dla potrzeb zarządczych

 • Przygotowywanie wymagań do postępowań zakupowych i współpraca z biurem odpowiedzialnym za realizacje zakupów

 • Udział w pracach komisji przetargowych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe preferowane wyższe techniczne lub z zakresu zarządzania projektami

 • Język angielski na poziomie zaawansowanym - B2/C1

 • Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office, w szczególności MS Excel oraz podstawowa znajomość MS Project

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy projektach inwestycyjnych, znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w toku projektowania

 • Mile widziana praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami (project controls)

 • Nastawienie na jakość i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu

 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole

 • Elastyczne godziny pracy

 • Szkolenia i możliwość rozwoju

 • Prywatną opiekę medyczną

 • Możliwośc korzystania z platformy benefitowej

 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Przewiń do profilu firmy