Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Inżynierii Środowiska

 • Legnica, Złotoryja, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 19.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi

  Poszukuje pracownika na stanowisko:

  SPECJALISTY DS INŻYNIERII ŚRODOWISKA

  Miejsce pracy: Legnica (okolice), Złotoryja

  Opis stanowiska:

  • wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji technicznych,
  • sporządzanie protokołów odbioru sieci wod.-kan. i przyłączy wod.-kan,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie przygotowania  zadań inwestycyjno-remontowych, zamówień przetargowych,
  • archiwizacja i prowadzenie rejestrów dokumentacji m.in.: projektowej oraz warunków technicznych,
  • przygotowanie zamówień w zakresie zaopatrzenia materiałów, sprzętu oraz wyposażenia
  • zapewniającego prawidłową realizację sekcji wodomierzowej.

   

  Wymagania
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • mile widziany staż pracy w branży sanitarnej,
  • mile widziane posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnej,
  • samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  • mile widziane prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
  • atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
  • stabilne warunki zatrudnienia,
  • możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
  • szeroki pakiet socjalny.

  Forma kontaktu:

  Dokumenty aplikacyjne oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe należy składać:

  - w formie elektronicznej za pomocą przycisku Aplikuj lub

  - w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7

  Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2019 r.

  1) Prosimy o zamieszczenie oświadczenia:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

  ­­­­­

   .................................
   Podpis kandydata do pracy
   
  2) a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

   

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu,

  2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

      - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja,

      - e-mail: [email protected]

  3) dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w  Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, 
  tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

  6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 7 dni od zakończenia rekrutacji;

  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

  9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym  Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja.

   

                                            .................................
   Podpis kandydata do pracy


   

  Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

   

  1)      Prosimy o zamieszczenie oświadczenia:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

   

  ­­­­­

   .................................
   Podpis kandydata do pracy

   

  2)      a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

   

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

   

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu,

   

  2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

     - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja,

     - e-mail: [email protected]

   

  3) dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

   

  4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

   

  5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, 
  tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

   

  6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 7 dni od zakończenia rekrutacji;

   

  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

   

  8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

   

  9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. al. Miła 2, 59-500 Złotoryja.

   

                                           .................................
   Podpis kandydata do pracy