Ta oferta pracy jest nieaktualna od 44 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. IT

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  Ogłasza Konkurs na stanowisko:

  Specjalista ds. IT

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Znajomość języka angielskiego
  • Wiedza dotycząca bezpieczeństwa sieci i danych
  • Biegła znajomość PHP, Javascript, HTML, CSS
  • Biegła znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem sieciami LAN, WAN
  • Biegła znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem (firewall, antywirus, antyspam, itd.)
  • Bardzo dobra znajomość środowiska Microsoft Windows, Office oraz popularnych programów użytkowych
  • Bardzo dobra znajomość instalacji i konfiguracji urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, itp.)
  • Umiejętność diagnozy i podstawowej naprawy sprzętu komputerowego
  • Wiedza praktyczna
  • Sumienność i samodzielność w działaniu
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Znajomość Prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem

  Główne zadania:

  • Obsługa i administrowanie główną stroną internetową Wydziału
  • Instalacja i konfiguracja komputerów, drukarek i aktywnych urządzeń sieci komputerowej
  • Instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego
  • Administrowanie i zarządzanie serwerem pocztowym
  • Administrowanie systemem antywirusowym
  • Stały nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym
  • Diagnoza i wykonywanie podstawowych napraw sprzętu komputerowego
  • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego, sieciowego i użytkowego
  • Nadzór nad polityką bezpieczeństwa
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
  • Wspieranie technicznej obsługi procesu dydaktycznego (grafik zmianowy)
  • Sugerowanie usprawnień dotyczących systemów komputerowych, bezpieczeństwa sieci komputerowych i bezpieczeństwa danych

  Oferujemy:

  • Umowa o pracę
  • Pracę w miłym zespole
  • Służbowy telefon oraz laptop
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • 13 pensję
  • ​​​​​​​Możliwość podnoszenia kwalifikacji

  Etapy rekrutacji:

  • Weryfikacja dokumentów/zgłoszeń kandydatów
  • Rozmowa kwalifikacyjna (tylko wybrani kandydaci)
  • Test znajomości zgodny z wymogami
  • Planowany termin zatrudnienia 3.06.2019

  Dokumenty:

  • CV + list motywacyjny.

  Na aplikacje czekamy do dnia 31 marca 2019 r.

  Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie za pomocą przycisku aplikowania.

  W tytule maila należy wpisać: „Specjalista ds. IT”.

  Prosimy o umieszczenie klauzuli:

  "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – [email protected]
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
  4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
  6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

  Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

  Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.