Ta oferta pracy jest nieaktualna od 250 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. IT (Wsparcie Sieci i Użytkowników)

 • Piotrków Trybunalski, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 13.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma MBL a/s powstała w 1988 roku i jest wiodącym producentem oraz dostawcą produktów dla przemysłu rehabilitacyjnego. Nasze towary są sprzedawane do ponad 35 krajów na całym świecie.
   Główna siedziba Grupy MBL mieści się w Danii, posiadamy zakłady produkcyjne 
  w Polsce i w Chinach.
   Obecnie w całej grupie MBL zatrudniamy ponad 1450 pracowników, w tym 560 osób w Polsce.
  Specjalista ds. IT
  (Wsparcie Sieci i Użytkowników)
   

  Zakres obowiązków:

  • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania i sprzętu IT dla użytkowników
  • Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem oprogramowania i sprzętu IT
  • Utrzymywanie komputerów i drukarek
  • Wdrażanie nowych rozwiązań IT
  • Utrzymywanie analogowego systemu telefonicznego
  • Zgłaszanie, kontrolowanie i zabezpieczenie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych oprogramowania i sprzętu IT prowadzonych przez firmy zewnętrzne
  • Optymalne gospodarowanie oraz prowadzenie ewidencji sprzętu IT


  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe IT lub w trakcie studiów
  • Minimum 2 lata doświadczenia jako wsparcie IT
  • Dobra znajomość  pakietu Microsoft Office – w szczególności Outlook
  • Dobra znajomość sieci i protokołu TCP/IP
  • Dobra znajomość systemów operacyjnych telefonów komórkowych (Android i iOS)
  • Wiedza z zakresu serwisowania sprzętu komputerowego
  • Wiedza z zakresu serwisowania i konserwacji drukarek laserowych
  • Minimum podstawowa znajomość języka angielskiego ( w mowie i piśmie)
  • Bardzo dobra organizacja pracy


  Oferujemy:

  • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
  • Wynagrodzenie zasadnicze adekwatne do zajmowanego stanowiska
  • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach
  • Pakiety sportowe i medyczne dofinansowywane przez pracodawcę
   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
  klikając w APLIKUJ.
  Do naszego zakładu w Piotrkowie Trybunalskim poszukujemy kandydatów
  na stanowisko:

  Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.mbl.dk

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MBL POLAND Sp. z.o.o. z siedzibą
   w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska nr 45D, 97-300 Piotrków Trybunalski, kontakt mailowy pod adresem: [email protected]
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

  a)      przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. IT, w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,

  b)     wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  1. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek.
  2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. firmie rekrutacyjnej, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
  3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane okres 6 miesięcy, albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 2 b) w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: [email protected], co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
  9. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od Pracuj.pl ze źródeł powszechnie dostępnych w postaci elektronicznej .
  10. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Prosimy o wyrażenie zgody zgodnie z brzemieniem poniższych klauzul.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – MBL POLAND Sp. z.o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska
  nr 45D, 97-300 Piotrków Trybunalski, na stanowisko : Specjalista ds. IT.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora – MBL POLAND Sp. z.o.o.
  z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska nr 45D, 97-300 Piotrków Trybunalski, i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.