Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Jakości i Certyfikacji (Certifying Staff)

 • Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski), Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 2019-05-17

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Join one of the most advanced GTF MRO provider worldwide
  Specjalista ds. Jakości i Certyfikacji (Certifying Staff)
  Miejsce pracy: Rzeszów, Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski)

  EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines.

  Opis stanowiska:

  • Monitorowanie zgodności prac wykonanych zgodnie z częścią 145 EASA i opublikowanymi wymaganiami dotyczącymi danych technicznych oraz  podpisywanie / certyfikacja wykonanych prac zgodnie z wymaganiami IAW EASA 145 (silnik poziomu B1)
  • Sprawdzanie "rejestrów wykonanych prac" w celu zapewnienia zgodności z zakresem prac zatwierdzonym przez klienta
  • Przygotowanie i podpisanie wymaganego świadectwa zdatności do lotu na podstawie zapisów wykonanej pracy
  • Przeprowadzanie badań jakości/ wyrywkowych kontroli jakości i monitorowanie skutecznego wdrażania środków naprawczych
  • Trenera Wewnętrzny z każdego obszaru związanego z Zarządzaniem Jakością

   

  Wymagania:

  • Kilkuletnie doświadczenie w branży lotniczej w obszarze serwisu silników lub całych statków powietrznych
  • Znajomość przepisów i dyrektyw dotyczących lotnictwa
  • Mile widziane licencje B1.1 lub B1.3 i/lub C lub rozpoczęty program szkoleniowy w celu ich uzyskania
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

   

  Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie
  • Profesjonalny program szkoleniowy w kraju oraz zagranicą
  • Benefity: prywatna opieka medyczna, dopłaty do posiłków, dofinansowanie do kursów i szkoleń, premia roczna

  Zobacz film:

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

   

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 954, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] ; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
  • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego; a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 36 miesięcy od jej udzielenia.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.