Indykpol S.A

Specjalista ds. Jakości

Indykpol S.AO firmie

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 6 kwi 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Polski lider w produkcji wyrobów z mięsa indyczego
poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Jakości
Miejsce pracy: Olsztyn
Nr ref.:Nr ref.: 20/03/J-O

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - technologia żywności (preferowana specjalizacja: kontrola jakości lub technologia mięsa) lub pokrewne (np. biotechnologia);
 • doświadczenie w branży spożywczej (mięsnej);
 • znajomość prawa żywnościowego , w tym w szczególności pakiet higieniczny;
 • znajomość systemów jakości, takich jak Standardy IFS/BRC/ISO 9001 będą dodatkowym atutem;
 • dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, stanowczość, zdecydowanie oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • sumienność, precyzja w wykonywaniu swoich obowiązków;
 • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Zakres obowiązków:

 • kontrolowanie procesu i produktu, w tym: surowca, wyrobu gotowego, surowców uzupełniających, materiałów pomocniczych w ramach systemu kontroli jakości handlowej i/lub procesowej oraz warunków przechowywania;
 • kontrolowanie przestrzegania norm, procedur i instrukcji systemowych, technologicznych, wydziałowych, weryfikacja zapisów;
 • współtworzenie norm, procedur i instrukcji systemowych opartych na systemach HACCP, ISO 9001, BRC i IFS;
 • aktywny udział w audytach klientowskich i certyfikacyjnych, współudział we współpracy z jednostkami kontrolnymi (weterynaria, IJHARS i inne).

Oferujemy:

 • umowę na czas określony,
 • odpowiedzialną pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy (w tym również pakiet medyczno-socjalny),
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego.
Oferty zawierające CV prosimy przesłać w terminie do 2 tyg. od ukazania się ogłoszenia z nr referencyjnym w tytule.
 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Indykpol S.A. z siedzibą

w Olsztynie (10-370) przy ul. Jesiennej 3.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail [email protected]; adres korespondencyjny ul. Jesienna 3, Olsztyn (10-370).

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Indykpol S.A. w celach rekrutacyjnych na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w zakresie danych wskazanych tym przepisem) oraz na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych (administrator zobowiązany jest do udzielenia informacji, czy przetwarza Pana/Pani dane osobowe), prawo ich sprostowania (w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania (możliwe będzie ich przechowywanie) oraz do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę można wycofać:

1.           listownie na adres: Indykpol, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn

2.           drogą mailową na adres: [email protected]

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych będzie niezgodne z RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Polski lider w produkcji wyrobów z mięsa indyczego
poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Jakości
Numer ref.: Nr ref.: 20/03/J-O

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - technologia żywności (preferowana specjalizacja: kontrola jakości lub technologia mięsa) lub pokrewne (np. biotechnologia);
 • doświadczenie w branży spożywczej (mięsnej);
 • znajomość prawa żywnościowego , w tym w szczególności pakiet higieniczny;
 • znajomość systemów jakości, takich jak Standardy IFS/BRC/ISO 9001 będą dodatkowym atutem;
 • dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, stanowczość, zdecydowanie oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • sumienność, precyzja w wykonywaniu swoich obowiązków;
 • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Zakres obowiązków:

 • kontrolowanie procesu i produktu, w tym: surowca, wyrobu gotowego, surowców uzupełniających, materiałów pomocniczych w ramach systemu kontroli jakości handlowej i/lub procesowej oraz warunków przechowywania;
 • kontrolowanie przestrzegania norm, procedur i instrukcji systemowych, technologicznych, wydziałowych, weryfikacja zapisów;
 • współtworzenie norm, procedur i instrukcji systemowych opartych na systemach HACCP, ISO 9001, BRC i IFS;
 • aktywny udział w audytach klientowskich i certyfikacyjnych, współudział we współpracy z jednostkami kontrolnymi (weterynaria, IJHARS i inne).

Oferujemy:

 • umowę na czas określony,
 • odpowiedzialną pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy (w tym również pakiet medyczno-socjalny),
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego.
Oferty zawierające CV prosimy przesłać w terminie do 2 tyg. od ukazania się ogłoszenia z nr referencyjnym w tytule.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Indykpol S.A. z siedzibą

w Olsztynie (10-370) przy ul. Jesiennej 3.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail [email protected]; adres korespondencyjny ul. Jesienna 3, Olsztyn (10-370).

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Indykpol S.A. w celach rekrutacyjnych na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w zakresie danych wskazanych tym przepisem) oraz na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych (administrator zobowiązany jest do udzielenia informacji, czy przetwarza Pana/Pani dane osobowe), prawo ich sprostowania (w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania (możliwe będzie ich przechowywanie) oraz do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę można wycofać:

1.           listownie na adres: Indykpol, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn

2.           drogą mailową na adres: [email protected]

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych będzie niezgodne z RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 
 

Ogłoszenie archiwalne