Oferta pracy

Specjalista ds. Jakości Paliwa Gazowego

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • Poznań

  Poznań, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie analiz jakościowych i ilościowych paliwa gazowego (chromatograficzne oznaczenie stężenia THT, składu gazu, związków siarki),

 • pobieranie próbek gazu w terenie,

 • wykonywanie pomiarów chemicznych (pomiar zawartości wody/pary wodnej w gazie, pomiar temperatury p. rosy wody),

 • prowadzenie ewidencji wykonywanych analiz, przygotowywanie raportów, zestawień i sprawozdań,

 • wyznaczanie średnioważonej, miesięcznej wartości ciepła spalania dla ORCS,

 • współpraca z innymi jednostkami w zakresie prawidłowego umiejscowienia analizatorów THT i chromatografów procesowych, pod kątem zgodności z przepisami wykonawczymi w zakresie nawonienia oraz poprawności wyznaczenia ORCS,

 • nadzorowanie i eksploatowanie procesowe i laboratoryjne urządzeń analitycznych,

 • wykonywanie badań korelacyjnych analizatorów THT,

 • obsługa, okresowa kontrola i konserwacja aparatury pomiarowej, a w razie konieczności podejmowanie kroków naprawczych,

 • opracowywanie harmonogramów pobierania próbek gazu ziemnego do celów analizy jakościowej paliwa gazowego,

 • współpraca z serwisami i producentami aparatury pomiarowo – badawczej,

 • zgłaszanie potrzeb w zakresie odpowiedniego wyposażenia i materiałów do realizacji zadań.

Nasze wymagania

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,

 • doświadczenie w prowadzeniu analiz chemicznych,

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (np. chemia, inżynieria chemiczna i pokrewne),

 • świadectwo kwalifikacyjne grupa 3E, 3D – lub gotowość do uzyskania,

 • znajomość pakietu MS Office,

 • prawo jazdy kat. B,

 • dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane

 • umiejętność wykonywania analiz chemicznych metodą chromatografii gazowej.

To oferujemy

 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju umiejętności,

 • stabilny pracodawca – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • premia miesięczna i kwartalna,

 • szeroki pakiet benefitów w tym m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty sportowej, świadczenia okolicznościowe, świadczenia dla dzieci, dofinansowanie do wypoczynku,

 • możliwość zapisania się do Pracowniczego Programu Emerytalnego, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz studiach wyższych i podyplomowych,

 • work-life balance np. elastyczne godziny pracy, dodatkowy dzień wolny od pracy: 4 grudnia (święto branżowe, tzw. „Barbórka”),

 • przyjazne miejsce pracy – dobra komunikacja i wzajemny szacunek,

 • dbałość o środowisko – dostarczamy ekologiczne paliwo.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • dodatkowy urlop

Dokumenty aplikacyjne prosimy rejestrować on-line APLIKUJ do dnia 10 czerwca 2022 roku.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Europie oraz największą spółką GK PGNIG. Dostarczamy gaz do ponad 7 milionów odbiorców na terenie całej Polski poprzez ponad 200 tys. km gazociągów. Zatrudniamy ponad 11 tys. pracowników.

Przewiń do profilu firmy