Oferta pracy

Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, których profil zawodowy jest zgodny z preferencjami.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest WDX S.A. z siedzibą w Warszawie: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa („Administrator”);
 2. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: [email protected];
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także firmy wspierające procesy rekrutacyjne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  -żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  -cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  -wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
"WDX" S.A.

Specjalista ds. jakości

"WDX" S.A.O firmie

"WDX" S.A.

Szczawińska 54

Zgierz

strona
WDX S.A., spółka produkująca systemy regałowe, automatykę oraz przenośniki magazynowe, wyłączny dystrybutor wózków magazynowych CROWN w Polsce, autoryzowany dystrybutor wózków widłowych DOOSAN oraz wózków wielokierunkowych COMBILIFT poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. jakości
Miejsce pracy: Zgierz


Zakres obowiązków

 • Opracowanie planów kontroli surowców, wyrobów gotowych, komponentów produkcji w toku i towarów handlowych.
 • Realizacja procesu kontroli jakości wg planów kontroli.
 • Nadzór nad wykonywanymi pomiarami w trakcie produkcji w gniazdach obróbczych.
 • Wykonywanie podstawowych prób wytrzymałościowych dla surowców i materiałów.
 • Wykonywanie audytów wyrobu gotowego.
 • Udział w rozstrzyganiu reklamacji wyrobów niezgodnych.
 • Analizy produkcji niezgodnej wraz z definiowaniem działań naprawczych.
 • Dokumentowania wyników kontroli w systemie ERP i w dokumentacji systemu zarządzania jakością.
 • Nadzór na urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 • Odbiór wyrobów u kooperantów (doraźne wyjazdy służbowe).
 • Współpraca z działem konstrukcyjnym i technologicznym.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie min. średnie techniczne, profil mechaniczny.
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, podstaw metrologii oraz technologii obróbki stali.
 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami kontrolno-pomiarowymi.
 • Praktycznej znajomości narzędzi systemowych w zakresie zarządzania jakością.
 • Umiejętności analitycznego podejścia oraz pracy z dużą liczbą danych.
 • Znajomość zasad tworzenia dokumentacji dotyczącej prowadzenia procesu kontroli jakości.
 • Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym.
 • Prawo jazdy kat. B.
Dodatkowe atuty kandydata:
 • znajomość obsługi maszyny do badań niszczących.
 • Znajomość zasad kontroli robót spawalniczych - uprawnienia VT.
 • Znajomość zasad kontroli powłok lakierniczych.
Oferujemy
 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Pakiet socjalny (pakiet medyczny, dofinansowanie wypoczynku, bony świąteczne),
 • Pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
WDX S.A., spółka produkująca systemy regałowe, automatykę oraz przenośniki magazynowe, wyłączny dystrybutor wózków magazynowych CROWN w Polsce, autoryzowany dystrybutor wózków widłowych DOOSAN oraz wózków wielokierunkowych COMBILIFT poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. jakości
Miejsce pracy: Zgierz


Zakres obowiązków

 • Opracowanie planów kontroli surowców, wyrobów gotowych, komponentów produkcji w toku i towarów handlowych.
 • Realizacja procesu kontroli jakości wg planów kontroli.
 • Nadzór nad wykonywanymi pomiarami w trakcie produkcji w gniazdach obróbczych.
 • Wykonywanie podstawowych prób wytrzymałościowych dla surowców i materiałów.
 • Wykonywanie audytów wyrobu gotowego.
 • Udział w rozstrzyganiu reklamacji wyrobów niezgodnych.
 • Analizy produkcji niezgodnej wraz z definiowaniem działań naprawczych.
 • Dokumentowania wyników kontroli w systemie ERP i w dokumentacji systemu zarządzania jakością.
 • Nadzór na urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.
 • Odbiór wyrobów u kooperantów (doraźne wyjazdy służbowe).
 • Współpraca z działem konstrukcyjnym i technologicznym.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie min. średnie techniczne, profil mechaniczny.
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, podstaw metrologii oraz technologii obróbki stali.
 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami kontrolno-pomiarowymi.
 • Praktycznej znajomości narzędzi systemowych w zakresie zarządzania jakością.
 • Umiejętności analitycznego podejścia oraz pracy z dużą liczbą danych.
 • Znajomość zasad tworzenia dokumentacji dotyczącej prowadzenia procesu kontroli jakości.
 • Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym.
 • Prawo jazdy kat. B.
Dodatkowe atuty kandydata:
 • znajomość obsługi maszyny do badań niszczących.
 • Znajomość zasad kontroli robót spawalniczych - uprawnienia VT.
 • Znajomość zasad kontroli powłok lakierniczych.
Oferujemy
 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Pakiet socjalny (pakiet medyczny, dofinansowanie wypoczynku, bony świąteczne),
 • Pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne