Oferta pracy

Specjalista ds. Kadr

Grupa KLIMA-THERMO firmie

Grupa KLIMA-THERM

Budowlanych 48

Gdańsk

Poszukujemy specjalisty z doświadczeniem w prowadzeniu kadr - do działu personalnego w centrum usług wspólnych, na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr
Miejsce pracy: Gdańsk - Kokoszki, ul. Budowlanych 48

Specjalista dołączy do centrum usług wspólnych obsługującego pracowników spółek w grupie kapitałowej w ramach swoich obowiązków odpowiedzialny będzie za zgodne z przepisami prowadzenie spraw kadrowych dla ok 200 pracowników etatowych. W ramach zadań będzie współpracować ze specjalistami ds. BHP oraz zewnętrzną kancelarią odpowiedzialną za rozliczanie płac.

 

Stawiamy na wysokie standardy obsługi, wszystkich naszych klientów traktujemy ze szczególną troską i uwagą. Praca odbywa się w zespole specjalistów, w którym można wspierać się, uczyć wzajemnie i rozwiązywać pojawiające się trudności, a także zastępować w trakcie nieobecności.

 

ZADANIA:

 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia oraz jego zakończeniem,
 • Koordynowanie oraz nadzór nad sprawami związanymi z rozliczaniem czasu pracy
 • Nadzór i kontrola uprawnień i certyfikatów zawodowych wymaganych na stanowisku pracy, organizacja i kierowanie na wymagane szkolenia;
 • Prowadzenie teczek osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • Przygotowywanie dokumentacji bazowej niezbędnej do naliczenia wynagrodzeń, przekazywanie danych źródłowych do centrali firmy, w tym nadgodziny, system oceny pracy, premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe i inne zgodnie z regulaminami
 • Udzielanie informacji i wsparcia klientom wewnętrznym i zewnętrznym, w zakresie spraw kadrowych, ZUS i innych pracowniczych
 • Obsługa portali wewnętrznych (intranet) oraz zewnętrznych związanych z benefitami pracowniczymi i sprawozdawczością np. GUS
 • Sporządzanie cyklicznych raportów na potrzeby kierownictwa w poszczególnych spółkach, na potrzeby statystyczne- wymagane praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania programu Ms Excel
 • Administrowanie dokumentacją i systemem Pracowniczego Planu Emerytalnego, ubezpieczeniem grupowym w PZU, czy medycznym w Medicover;
 • Udział w projektach pracowniczych typu: współpraca przy organizacji świąt, imprez dla dzieci, wypłat z ZFŚS itp.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, chętnie kierunkowe w zakresie prawa pracy czy zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Doświadczenie w prowadzeniu kadr lub wsparciu pracy działu kadr min 2 lata;
 • Praktyczna znajomość przepisów Kodeksu Pracy i umiejętność wsparcia w tym zakresie pracowników zakładu;
 • Skrupulatność, solidność, doskonała organizacja pracy, zamiłowanie do porządku, terminowość w pracy;
 • Systematyczność w prowadzeniu dokumentacji;
 • Wysoka kultura osobista i wysokie standardy obsługi klientów wewnętrznych;
 • Świadomość swojej roli w organizacji;
 • Chęć uczenia się i otwartość na zmiany;
 • Umiejętność współpracy z strukturach rozproszonych (gdzie część pracowników przebywa w terenie)

OFERUJEMY: 

 • Zatrudnienie na umowę o pracę, z możliwością uzyskania dodatkowych premii (nagrody kierownicze, system półrocznej oceny pracy powiązany z premiowaniem)
 • Pracę w dynamicznej firmie, szybko rozwijającej się grupie kapitałowej; w zespole 4 osobowym
 • Wiele możliwości rozwoju i samodzielności w pracy- świetne wyzwanie zawodowe
 • Pracę w firmie, która pozostaje przyjazna, relacyjna i ceni sobie dobrą atmosferę i indywidualizm pomimo korporacyjnego ładu, który wprowadza
 • Możliwości szkolenia i rozwoju a także udziału w ciekawych projektach
 • Możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej Medicover i kart sportowych
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), w którym Pracodawca odprowadza 3,5% wynagrodzenia brutto Pracownika na jego indywidualne konto emerytalne

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o ochronie danych osobowych za pomocą przycisku aplikowania.

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
 
Data i podpis
……………………………………………..

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. O terminie spotkania powiadomimy indywidualnie, telefonicznie. Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty kandydatów zostaną zniszczone zgodnie z przepisami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy