Oferta pracy

Specjalista ds. Kadr i Płac

FINAL S.A.O firmie

FINAL S.A.

Koksownicza 9

Dąbrowa Górnicza

Grupa Kapitałowa Yawal odgrywa jedną z kluczowych ról w branży specjalizującej się w produkcji i dystrybucji architektonicznych systemów profili aluminiowych.

 

Jesteśmy nowoczesną i dynamiczną firmą, zatrudniającą ponad 750 pracowników. W związku z rozwojem do naszych spółek Final S.A. w Dąbrowie Górniczej oraz Yawal S.A. w Herbach poszukujemy obecnie osób na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i PłacNumer ref.: Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza, Herby

Zadania:

 • Kompleksowa obsługa pracowników pod kątem dokumentacji kadrowej,
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy,
 • Sporządzanie i weryfikacja list płac,
 • Prowadzenie oraz rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników tj. akta osobowe, umowy cywilnoprawne,
 • Sporządzanie dokumentów do ZUS, GUS, PFRON, US,
 • Merytoryczne wsparcie menedżerów w zakresie spraw personalnych,
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych i właściwe ich zastosowanie w praktyce.

To czekamy właśnie na Ciebie!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

 • jeśli nie chcesz, aby twoje CV było przez nas przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, skreśl słowo „przyszłych”

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki , e-mail: [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A. i będą udostępniane innym odbiorcom,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do grupy kapitałowej YAWAL oraz inne podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawa z dnia  26  czerwca  1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108),art. 6 ust. 1a i 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji,
7)posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte.

Dodatkowo: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: telefon prywatny, e-mail prywatny przez administratora danych przez Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9 do kontaktów w celach przeprowadzenia rekrutacji.
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am)  się z treścią klauzuli informacyjnej.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy