Ta oferta pracy jest nieaktualna od 242 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Kadr i Płac

 • Dębica, podkarpackie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-06-22

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. Kadr i Płac
  Miejsce pracy: Zawada 79N k. Dębicy

  Zakres zadań:

  • Kompleksowa obsługa procesów związanych z zatrudnieniem pracownika (weryfikacja i zebranie pełnej dokumentacji, wprowadzenie danych do systemu).
  • Koordynacja prawidłowego naliczania wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Prowadzenie spraw związanych z ZUS i US m.in. sporządzanie deklaracji i raportów, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin.
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe, sporządzanie; dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy);
  • Wdrażanie bieżących zmian formalnoprawnych wymaganych przepisami prawa pracy
  • Sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów wymaganych przepisami lub na zlecenie kierownictwa firmy.
  • Kontrola czasu pracy pracowników w systemie kadrowo-płacowym (w tym wprowadzanie dokumentów potwierdzających absencje) wraz z obsługą oprogramowania do rejestracji czasu pracy (KCP).

  Idealny kandydat:

  • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
  • Wykształcenie wyższe z obszaru administracji kadrowej, zarządzania zasobami ludzkimi
  • Bardzo dobra znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
  • Mile widziana znajomość prawa komorniczego oraz podatkowego oraz ochrony danych osobowych RODO
  • Dobra znajomość programów kadrowo – płacowych: SAP, Płatnik.
  • Bardzo dobra znajomość MS Office ( w szczególności MS Excel i MS Word)
  • Mile widziana znajomość j. angielskiego na poziomie B1.
  • Samodzielność i organizacja pracy własnej, jak też proaktywność w stosunku do zadań i rozwiązywania problemów

  Oferujemy:

  • Współtworzenie obszaru w nowo powstałym zakładzie
  • Dobrą atmosferę pracy oraz dużą autonomię i decyzyjność w podległym obszarze
  • Ciekawą, stawiającą wyzwania pracę w firmie produkcyjnej o światowej renomie
  • Możliwości rozwoju i poznawania nowych obszarów
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, benefity pozapłacowe
  Zapraszamy zainteresowane osoby do przesyłania swoich aplikacji wraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. 

  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  bottom
  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ul. Leśnianka 73.
   
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
   
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy - realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa - Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 10 miesięcy a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.
   
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).
   
  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
   
  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.
  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Hutchinson Poland sp. z o.o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ul. Leśnianka 73 moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
   
  Możesz łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.