Specjalista ds. Kadr i Płac

 • Gdynia, pomorskie
 • Gdynia, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.08.2019
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 18.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy stale rozwijającą się firmą w branży teleshopingowej, należącej do największej grupy medialnej w Polsce. Naszym celem jest tworzenie i ciągłe ulepszanie kanałów, za pośrednictwem których dokonujemy sprzedaży produktów dobrej jakości, innowacyjnych i wyróżniających się w wielu kategoriach. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy osoby na stanowisko:

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Miejsce pracy: Gdynia

  Zadania:

  • Prowadzenie akt osobowych;
  • Przygotowywanie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracownika oraz osób na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich, powołań itp.;
  • Naliczanie i sporządzanie list płac;
  • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, porozumień, aneksów, zaświadczeń 
   o zatrudnieniu, umów zleceń, itp.;
  • Obsługa programu Płatnik;
  • Obsługa z zakresu PFRON;
  • Przygotowywanie sprawozdań GUS;
  • Przygotowywanie rozliczeń i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-40);
  • Naliczanie zasiłków i administrowanie dokumentacją zasiłkową;
  • Obsługa zajęć komorniczych;
  • Prowadzenie, rozliczanie i nadzorowanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp.;
  • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS,US,GUS,PFRON);
  • Kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i badań lekarskich;
  • Rozliczanie pracownikom potrąceń z tyt. opieki medycznej;
  • Księgowanie list płac;
  • Wystawianie wymaganych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
  • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby Spółki;
  • Nadzór nad obszarem przetwarzania danych osobowych w firmie;
  • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach.

  Wymagania:

  • Wykształcenia wyższe;
  • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym naliczaniu płac i prowadzeniu kadr;
  • Znajomość programu PŁATNIK oraz dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Bardzo dobra znajomość obsługi programu Symfonia Kadry i Płace;
  • Bardzo dobra znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
  • Doświadczenie w sporządzaniu deklaracji ZUS i PIT;
  • Samodzielność, komunikatywność, dbałość o szczegóły;
  • Umiejętności analitycznego myślenia, dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
  • Prywatną opiekę medyczną.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy TVO Sp. z o.o.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TVO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Batorego 28-32, zwana dalej Spółką.
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [email protected]
  3. Cele i podstawy przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celach rekrutacyjnych w TVO Sp. z o.o. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
  4. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą̨ przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
  5. Prawa osób, których dane dotyczą:
          Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), 
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 3.
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa
  Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1. 
  1. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
  2. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: informujemy, że Pani/Pana dane nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również̇ nie będą̨ wykorzystywane do profilowania.
  4. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody: w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.