Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. kadr i płac

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA

 • Gdynia

  Gdynia, pomorskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie kadr jednostki

 • prowadzenie naborów

 • współpraca z zakładem medycyny pracy i z firma w zakresie obsługi BHP

 • obsługa ZFŚS

 • pełna obsługa umów cywilno-prawnych

 • sporządzanie sprawozdań do GUS i ZUS

 • współpraca z ZUS i US

 • bieżąca współpraca i wsparcie pracownika w zakresie płac

Nasze wymagania

 • sumienności, skrupulatności, samodzielności w działaniu

 • umiejętności pracy w zespole

 • odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu

 • znajomości pakietu MS Office

 • dobra organizacja pracy

 • nieposzlakowanej opinii oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

 • co najmniej wykształcenia średniego i 4 lat stażu pracy

 • znajomość programu ProgMan będzie atutem

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych

To oferujemy

 • umowę o pracę

 • ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń, w interdyscyplinarnym zespole największego parku technologicznego w Polsce

 • przyjazną atmosferę

 • dofinansowanie do karty Multisport

 • możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych

 • nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 19.08.2022 r. do godz. 16.00 na adres:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A5.10

(Sekretariat) al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „ Oferta pracy „Specjalista ds. kadr i płac”

lub przesłać elektronicznie za pomocą ePUAP poprzez funkcję „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, w zakładce „inne pismo” lub prosimy składać drogą elektroniczną na adres [email protected]

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV

• Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

• Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

• Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

• Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).

• Kopie dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

• W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:

• Kodeksie Pracy

• Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

• Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia

• Regulaminie Pracy Pracowników PPNT Gdynia

Inne informacje:

• kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej

• oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone

• wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 880 81 31

O nas

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to hub dla blisko 250 innowacyjnych firm z branż takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów.