Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. kadr i płac

BIBLIOTEKA ŚLĄSKAO firmie

 • Plac Rady Europy 1
  Katowice, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

Plac Rady Europy 1

Katowice

Biblioteka Śląska jest biblioteką publiczną i wojewódzką o statusie naukowym, samorządową jednostką kultury, uwzględniającą:

 • potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni,
 • zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych,
 • udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych. 

  Gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa dotyczącego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz nauk społecznych i humanistycznych. Książnica śląska jest jedną z piętnastu bibliotek w Polsce, które mają prawo do egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji ukazujących się w kraju. Dzięki temu jej księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze i może służyć jako podstawa źródłowa do badań prowadzonych w ośrodkach akademickich.
Specjalista ds. kadr i płac

Główne zadania:

 • przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem
  i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych w tym sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych w Płatniku,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopów itp.,
 • ewidencjonowanie zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie i weryfikacja list płac,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej, zasiłkowej,
 • wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie rekrutacji,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRON, PPK oraz sprawozdań do GUS,
 • przygotowywanie raportów, zestawień i analiz dotyczących spraw kadrowo- płacowych,
 • monitorowanie zmian stanu prawnego w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • dodatkowe prace wykonywane na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego,
 • archiwizacja dokumentów kadrowo-płacowy

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, finanse i rachunkowość lub studia podyplomowe o kierunku kadry i płace,
 • co najmniej 5 - letnie doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym,
 • obsługa programu PŁATNIK,
 • samodzielność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy własnej,
 • łatwość budowania relacji i współpracy w zespole,
 • doskonałe umiejętności interpersonalne,
 • zaangażowanie i skrupulatność,
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej oraz dokładność,
 • silna motywacja do osiągania rezultatów,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość narzędzi umożliwiających wykonywaną pracę (w tym Płatnik, MS Office),
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarem efektów pracy tj.: postępów w rozwoju,
  poszczególnych pracowników w tym  (ankiety, okresowe oceny pracowników , rozmowy z personelem).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w największej bibliotece regionu i najnowocześniejszej w Polsce regionalnej bibliotece cyfrowej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju,
 • odpowiedzialną i interesującą pracę,
 • zapewniamy świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ogłoszenie archiwalne