Miejsce pracy: Plastic Omnium Auto Exteriors w Kleszczowie k. Gliwic

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Plastic Omnium Auto Exteriors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie przy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1, 44-164 Kleszczów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031061 („Plastic Omnium Auto Exteriors”);

2)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM;

3) Pani/Pana dane osobowe, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i lit. c (wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie zgody) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Plastic Omnium Auto Exteriors oraz, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, innych spółek z grupy PLASTIC OMNIUIM;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na zachowanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy liczonego od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych;

7) bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem i nawiązania zatrudnienia;

9) ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego Plastic Omnium Auto Exteriors;

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.”

Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o.

Specjalista ds. kadr i płac

Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o.O firmie

Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o.

Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1

Kleszczów (pow. gliwicki)

Zatrudniająca 32 000 pracowników w 26 krajach, osiągająca w roku 2018 przychód w wysokości 8,2 miliarda EUR, firma Plastic Omnium jest światowym liderem w produkcji inteligentnych modułów nadwozia oraz systemów wykorzystywania czystej energii.
 
Dzięki swojej ofercie na rynku modułów nadwozia, Plastic Omnium oferuje dostosowane do potrzeb klienta nowoczesne, wielomateriałowe rozwiązania, charakteryzujące się coraz większą funkcjonalnością, podnoszące bezpieczeństwo, wpływające na obniżenie masy pojazdu a tym samym redukcję emisji CO2.
 
Nasza ambicja? Dostarczyć producentom samochodów najnowocześniejszych części i systemów dla rozwoju ekologicznego i w pełni skomunikowanego samochodu przyszłości.
Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Plastic Omnium Auto Exteriors w Kleszczowie k. Gliwic


Główne obowiązki

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS i PFRON.
 • Nadzór nad prawidłowością danych w systemie rejestracji czasu pracy oraz aktach personalnych.
 • Przyjmowanie i weryfikacja poprawności dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy.
 • Wsparcie merytoryczne dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania czasem pracy.
 • Przygotowywanie raportów wynikających z ewidencjonowania czasu pracy.
 • Przygotowywanie i nadzorowanie poprawności dokumentów dot. stosunku pracy.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników na ich wniosek.
 • Przygotowywanie raportów i bieżąca korespondencja w instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, US).
 • Nadzór nad agencją pracy tymczasowej; zamawianie pracowników, weryfikacja poprawności rozliczeń.


Oczekiwania

 • Min. 2 lata doświadczenia w samodzielnym naliczaniu płac dla min. 200 osób i prowadzeniu dokumentacji kadrowej.
 • Doświadczenie w pracy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego w środowisku korporacyjnym.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Prawa Pracy oraz harmonogramowania czasu pracy.
 • Dobra znajomość Excel oraz systemów kadrowo- płacowych (preferowana Enova).
 • J.angielski – poziom B2.
 • Zdolności myślenia analitycznego i sprawnej komunikacji, umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • (Word, Excel, Power Point, Outlook).
 • Min. wykształcenie średnie.
 • Gotowość do sporadycznych wyjazdów za granicę (kilka dni w kwartale).
 • Umiejętności dobrej komunikacji i organizacji pracy oraz zdolności analityczne.
 • Umiejętność obsługi SAP będzie atutem.
 

Oferujemy

 • Pracę w międzynarodowym środowisku w firmie będącej liderem w swojej branży.
 • Pracę w miłej atmosferze.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV do do do 21.02.2020  za pomocą przycisku:

 
Osoby polecone i/lub zainteresowane stanowiskiem prosimy o przesłanie CV załączając niniejszą zgodę:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych, które są lub mogą być prowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM, tj.: Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000393038), Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000031061), w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych tym podmiotom w tym celu".
careers.plasticomnium.com
 
Zatrudniająca 32 000 pracowników w 26 krajach, osiągająca w roku 2018 przychód w wysokości 8,2 miliarda EUR, firma Plastic Omnium jest światowym liderem w produkcji inteligentnych modułów nadwozia oraz systemów wykorzystywania czystej energii.
 
Dzięki swojej ofercie na rynku modułów nadwozia, Plastic Omnium oferuje dostosowane do potrzeb klienta nowoczesne, wielomateriałowe rozwiązania, charakteryzujące się coraz większą funkcjonalnością, podnoszące bezpieczeństwo, wpływające na obniżenie masy pojazdu a tym samym redukcję emisji CO2.
 
Nasza ambicja? Dostarczyć producentom samochodów najnowocześniejszych części i systemów dla rozwoju ekologicznego i w pełni skomunikowanego samochodu przyszłości.
Specjalista ds. kadr i płacNumer ref.: Miejsce pracy: Plastic Omnium Auto Exteriors w Kleszczowie k. Gliwic


Główne obowiązki

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS i PFRON.
 • Nadzór nad prawidłowością danych w systemie rejestracji czasu pracy oraz aktach personalnych.
 • Przyjmowanie i weryfikacja poprawności dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy.
 • Wsparcie merytoryczne dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania czasem pracy.
 • Przygotowywanie raportów wynikających z ewidencjonowania czasu pracy.
 • Przygotowywanie i nadzorowanie poprawności dokumentów dot. stosunku pracy.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników na ich wniosek.
 • Przygotowywanie raportów i bieżąca korespondencja w instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, US).
 • Nadzór nad agencją pracy tymczasowej; zamawianie pracowników, weryfikacja poprawności rozliczeń.


Oczekiwania

 • Min. 2 lata doświadczenia w samodzielnym naliczaniu płac dla min. 200 osób i prowadzeniu dokumentacji kadrowej.
 • Doświadczenie w pracy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego w środowisku korporacyjnym.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Prawa Pracy oraz harmonogramowania czasu pracy.
 • Dobra znajomość Excel oraz systemów kadrowo- płacowych (preferowana Enova).
 • J.angielski – poziom B2.
 • Zdolności myślenia analitycznego i sprawnej komunikacji, umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • (Word, Excel, Power Point, Outlook).
 • Min. wykształcenie średnie.
 • Gotowość do sporadycznych wyjazdów za granicę (kilka dni w kwartale).
 • Umiejętności dobrej komunikacji i organizacji pracy oraz zdolności analityczne.
 • Umiejętność obsługi SAP będzie atutem.

Oferujemy

 • Pracę w międzynarodowym środowisku w firmie będącej liderem w swojej branży.
 • Pracę w miłej atmosferze.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV do do do 21.02.2020  za pomocą przycisku:

Osoby polecone i/lub zainteresowane stanowiskiem prosimy o przesłanie CV załączając niniejszą zgodę:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych, które są lub mogą być prowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM, tj.: Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000393038), Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000031061), w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych tym podmiotom w tym celu".
 

Ogłoszenie archiwalne