Administratorem danych osobowych kandydatów jest Doner King Andrzej Burczyk z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 w Zblewie (83-210) (zwana dalej: Administratorem). Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celach:

- prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż te, których obowiązek przekazania wynika z treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. istnienia obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany Administrator mając na uwadze treść art. 221 p 1 Kodeksu pracy
- art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w zakresie treści listu motywacyjnego, danych zebranych od Pani/Pana podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów sprawdzających Pani/Pana wiedzę i deklarowane umiejętności.
Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje a w uzasadnionych przypadkach jeszcze przez 2 lata w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

- umieszczenia aplikacji kandydata w bazie kandydatów do pracy, w celu jej wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe zostają zamieszczone w bazie kandydatów na 2 lata liczone od momentu uzyskania zgody na ich przetwarzanie, a po tym terminie usuwane, chyba że kandydat wcześniej odwoła zgodę, co będzie skutkowało bezzwłocznym usunięciem jego danych z bazy. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez jej zaznaczenie przed wysłaniem aplikacji lub zamieszczenie treści zgody na dokumentach aplikacyjnych.


Dostęp do danych osobowych kandydata uzyskują upoważnieni pracownicy administratora danych, dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych, którzy działają w imieniu i na rzecz administratora. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej.

Dodatkowo, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny i odbywa się za zgodą kandydata.

Zgoda na przyszłe rekrutacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych przez Doner King Andrzej Burczyk z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 w Zblewie (83-210) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wiem, że udzielona zgoda może być w każdym czasie wycofana.

Specjalista ds. kadr i płac

Döner King Andrzej BurczykO firmie

Döner King Andrzej Burczyk

Główna 1

Koteże (pow. starogardzki)

Firma DÖNER KING działa na rynku od 2011 r. i jest jednym z największych polskich producentów i dystrybutorów kebabu. Zdobyte w tym okresie doświadczenie oraz jakość produktów sprawiły, że obecnie marka DÖNER KING KEBAB posiada silną i stabilną pozycję wśród odbiorców z całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
 
Szukamy ludzi, którzy będą rozwijać się razem z nami, otwartych, którzy cenią przyjazną atmosferę w pracy.
 
Zapraszamy do nas!
Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Koteże (pow. starogardzki)

Zadania:

 • Przygotowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych        
 • Prowadzenie zestawień dotyczących stanu zatrudnienia, badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRON i PIT
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich
 • Rozliczanie delegacji
 • Obsługa programu Płatnik oraz programu kadrowo-płacowego Gratyfikant, Navireo

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w dziale kadrowo-płacowym
 • Dobra znajomość zasad kalkulacji wynagrodzeń
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu PDOF, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy
 • Znajomość programu Płatnik, programu Gratyfikant, Navireo
 • Skrupulatność, rzetelność, dyskrecja

Ofe­ru­jemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Zdobycie ciekawego doświadczenia
 • Bieżące szkolenia z zakresu kadr i płac
 • Niezbędne narzędzia pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Firma DÖNER KING działa na rynku od 2011 r. i jest jednym z największych polskich producentów i dystrybutorów kebabu. Zdobyte w tym okresie doświadczenie oraz jakość produktów sprawiły, że obecnie marka DÖNER KING KEBAB posiada silną i stabilną pozycję wśród odbiorców z całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
 
Szukamy ludzi, którzy będą rozwijać się razem z nami, otwartych, którzy cenią przyjazną atmosferę w pracy.
 
Zapraszamy do nas!
Specjalista ds. kadr i płac

Zadania:

 • Przygotowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych        
 • Prowadzenie zestawień dotyczących stanu zatrudnienia, badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRON i PIT
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich
 • Rozliczanie delegacji
 • Obsługa programu Płatnik oraz programu kadrowo-płacowego Gratyfikant, Navireo

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w dziale kadrowo-płacowym
 • Dobra znajomość zasad kalkulacji wynagrodzeń
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu PDOF, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy
 • Znajomość programu Płatnik, programu Gratyfikant, Navireo
 • Skrupulatność, rzetelność, dyskrecja

Ofe­ru­jemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Zdobycie ciekawego doświadczenia
 • Bieżące szkolenia z zakresu kadr i płac
 • Niezbędne narzędzia pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Ogłoszenie archiwalne