Ta oferta pracy jest nieaktualna od 100 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. kadr i płac

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 15.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie tworzą ludzie, dzięki którym z sukcesem łączymy naukę, pasję do zmian, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i doskonałą atmosferę. Takich ludzi skupiamy zarówno wśród kadry dydaktycznej, jak i administracyjnej. Wszystkich, którzy pragną dołączyć do naszego grona zapraszamy do nadsyłania ofert.

  Specjalista ds. kadr i płac
  Miejsce pracy: Kraków

  Opis stanowiska:

  • zakładanie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich pracowników;
  • sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych;
  • weryfikowanie i aktualizowanie danych dotyczących badań lekarskich i szkoleń BHP;
  • naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie listy płac;
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS i deklaracji PIT11 do US;
  • ścisła współpraca z działem księgowości oraz z innymi działami uczelni.

  Oczekiwania / profil kandydata:

  • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
  • bardzo dobrej znajomości MS Office w szczególności Exel, programu kadrowo-płacowego oraz programu PŁATNIK;
  • praktycznej znajomości z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych;
  • doskonałej organizacji pracy, rzetelności oraz wielozadaniowości.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji;
  • możliwość ustawicznego kształcenia się, szkolenia specjalistyczne oraz kursy językowe;
  • korzystanie z prywatnej opieki medycznej.

  Dziękujemy za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko
  z wybranymi kandydatami.

  Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli.

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. Poz. 922)."

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym  jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, al. Jana Pawła II 39A , 31-864 Kraków.

  Dane przetwarzane są wyłącznie w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa a w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

  Dane nie zostaną przekazane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich.  Dane są przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostają usunięte.

  Dane, które dobrowolnie zostały  nam przekazane może Pani/Pan  poprawić lub usunąć w dowolnym momencie. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Pieniążek, tel.: 12 683 24 43, email: [email protected]