Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. kadr i płac

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-04-02

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polskie Wydawnictwo Muzyczne

  Polskie Wydawnictwo Muzyczne – instytucja kultury zatrudni:

  Specjalistę ds. kadr i płac

  Miejsce pracy: Kraków

  Zakres obowiązków:

  • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
  • naliczanie wynagrodzeń i zasiłków
  • sporządzanie list wypłat i przelewów
  • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korekt do ZUS
  • sporządzanie deklaracji do US, GUS, PFRON
  • sporządzanie raportów, analiz i wymaganej sprawozdawczości
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy
  • prowadzenie teczek osobowych pracowników i ewidencji czasu pracy
  • kontrolowanie realizacji badań lekarskich i szkoleń BHP
  • obsługa dokumentacji związanej z zawieraniem umów cywilno-prawnych i ich rozliczanie

  Wymagania:

  • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych
  • znajomość procesu naliczania wynagrodzeń i rozliczania umów cywilnoprawnych
  • obsługa programu kadrowo – płacowego Symfonia Kadry i Płace – będzie dodatkowym atutem
  • dobra znajomość pakietu MS Office oraz programu ZUS Płatnik
  • zdolność do samodzielnej pracy i analitycznego myślenia
  • rzetelność i terminowość w działaniu
  • komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej

  Oferujemy:

  • pracę w renomowanym w Polsce wydawnictwie muzycznym
  • dobre i stabilne warunki zatrudnienia
  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia
  • ciekawą i samodzielną pracę

   

  Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających list motywacyjny oraz CV za pomocą przycisku aplikowania z umieszczeniem w temacie wiadomości: Specjalista ds. księgowości + imię i nazwisko lub przesłanie pocztą na adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

   


  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie(31-111) przy al. Krasińskiego 11a.
  2. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
   1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO:
  4. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
   1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO:
  5. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
  6. Okres przechowywania danych.

  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  1. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom trzecim wspierającym Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. Informacja o dobrowolności podania danych

  W zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pacy (imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

  1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.