Ta oferta pracy jest nieaktualna od 157 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Kadr i Płac

 • Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Grupa Kapitałowa LUBAWA
  poszukuje osób zainteresowanych karierą zawodową na stanowisku:

  SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
  Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski

  Główne zadania:

  • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, zaświadczenia, aneksy, porozumienia, harmonogramy czasu pracy itp.)
  • rozliczanie czasu pracy
  • naliczanie list płac zgodnie z przepisami prawa i rozliczanie pod względem składkowo-podatkowym
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i sporządzanie deklaracji do ZUS, GUS, PFRON, PIT, inne
  • przygotowywanie raportów kadrowo płacowych
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej

  Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe
  • doświadczenie min. 2 lata na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą kadrowo- płacową (mile widziane doświadczenie w bezpośredniej obsłudze firm o różnorodnej specyfice)
  • praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych
  • umiejętność naliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji
  • doskonała organizacja czasu pracy
  • umiejętność pracy pod wpływem presji i czasu
  • sumienność i dokładność oraz odpowiedzialność za terminową realizację zadań
  • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
  • chęć do poszerzania wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w zespole doświadczonych specjalistów w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej od wielu lat pozycji na rynku
  • Pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
  • przyjazne warunki i miłą atmosferę pracy
  • narzędzia niezbędne do pracy (laptop, telefon)
  • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności
  • kreatywne i dynamiczne środowisko pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych kompetencji
  • pakiet świadczeń pozapłacowych (możliwość wykupienia pakietów ubezpieczenia grupowego, możliwość wykupienia pakietów sportowych)
  CV proszę przesłać za pomocą przycisku Aplikuj lub dostarczyć osobiście do siedziby:

  ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Litex Service Sp. z o.o. (63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117) w celach związanych z organizacją aktualnych oraz przyszłych rekrutacji dla pracowników i współpracowników (tj. zatrudnienie w innej formie prawnej niż umowa o pracę) administratora. Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż;
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Litex Service Sp. z o.o Litex Service Sp. z o.o. z   siedzibą   w   63-400   Ostrów   Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117, REGON: 003340765, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150851, posiadająca NIP: 6220006775,
  2) Jako  administrator danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected]
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – rekrutacji
  5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy Kapitałowej LUBAWA, przedsiębiorcy Stanisława Litwina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITEX ZPH Stanisław Litwin, Świat Lnu Sp. z o.o., Eurobrands Sp. z o.o., Effect-System Sp. z o.o. Miranda 2 Sp. z o.o, Miranda 4 Sp. z o.o oraz Miranda 5 Sp. z o.o . w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji;
  6) Pani/Pana dane osobowe   przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.8.
  7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do   cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2 8) niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa  Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
  10)podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne,  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.