Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. kadr i płac

Grupa Outworking

 • ul. Langiewicza 2, 61-502 Poznań

  Poznań, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Świadczymy usługi w zakresie outsourcingu i leasingu pracowniczego, rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej. Obsługujemy firmy prywatne i podmioty publiczne z przeróżnych branż.

Niemal 10 lat na rynku, 53 osoby na pokładzie, 6 oddziałów, 4000 zatrudnionych pracowników tymczasowych, 354 zadowolonych klientów, nagroda Gazele Biznesu 2016.

Specjalista ds. kadr i płac

Łączy nas pasja do rekrutacji, pracy z ludźmi, pracy z danymi kadrowo-płacowymi. Dzięki wzajemnemu szacunkowi i wsparciu, elastycznemu podejściu i komfortowi pracy z łatwością skupiamy się na codziennych wyzwaniach i osiągamy sukcesy w łatwiejszych i trudniejszych projektach.
Dążymy do bycia liderami rynku pracy tymczasowej!
Zostań jednym z członków zespołu Outworking i dołóż swoją cegiełkę do naszego wspólnego sukcesu!
Masz doświadczenie w kadrach i płacach, nie straszny Ci Płatnik i instytucja ZUS? Lubisz pracę z danymi? A może:
1. Masz dość zastoju w obecnej firmie i monotonnych zadań?
2. Nie masz wpływu na procesy kadrowo-płacowe a masz głowę pełną pomysłów?
3. Lubisz gdy się dużo dzieje?
4. Problemy to tylko nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoła?
Idealnie! Jesteśmy miejscem dla Ciebie!

 

Jako Specjalista ds. kadr i płac będziesz odpowiadać za:

 • kompleksową obsługę kadrowo-płacową pracowników zewnętrznych (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę tymczasową, umowę kodeksową oraz umowę cywilnoprawną)
 • sporządzanie listy płac 
 • obliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, w tym zasiłków wypłacanych z ZUS (przygotowywanie dokumentów do ZUS: Z3, Z3a etc., prowadzenie karty zasiłkowej)
 • rozliczanie dodatkowych składników wynagrodzeń (np. premie, ekwiwalenty (za pranie, urlop), potrącenia za benefity, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, czy delegację)
 • przygotowywanie zaświadczeń (o zatrudnieniu, zarobkach), świadectw pracy
 • rozliczanie czasu pracy, nieobecności
 • obsługę systemu kadrowo-płacowego
 • przygotowanie deklaracji i korekt w Płatniku
 • obsługę PPK
 • raportowanie do Zarządu

Dołącz do naszego zespołu, jeśli:

 • posiadasz doświadczenie w naliczaniu płac dla większej liczby pracowników
 • potrafisz bez problemu pracować w Płatniku 
 • znasz przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • bez problemu obsługujesz MS Office, a w szczególności Excel (potrafisz również pracować na Google Docs)
 • myślisz o dłuższej współpracy z nami
 • potrafisz pracować samodzielnie, ale praca w zespole nie sprawia Ci trudności (m.in. bez problemu prosisz o pomoc i okazujesz wsparcie współpracownikom)
 • jesteś osobą zmotywowaną, komunikatywną
 • jesteś osobą elastyczną, a sytuacje awaryjne dodatkowo Ciebie motywują i potrafisz wyciągać z nich wnioski
 • jesteś osobą otwartą na nowe wyzwania

W ramach zatrudnienia mamy dla Ciebie:

 • do wyboru: umowę o pracę, umowę zlecenie lub B2B (wybierz formę zatrudnienia, która odpowiada Ci najbardziej)
 • współpracę od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość rozpoczynania pracy między 8 a 9 i kończenia między 16 a 17
 • pracę w biurze w centrum Poznania (monitorujemy stan pandemii i w przypadku konieczności jesteśmy gotowi na pracę w systemie hybrydowym lub zdalnym)
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności (ustalimy je w trakcie procesu rekrutacji, weźmiemy pod uwagę Twoje doświadczenie oraz siatkę wynagrodzeń, która jest przez nas na bieżąco aktualizowana w oparciu o dane rynkowe; przewidujemy cykliczne podwyżki wynagrodzenia)
 • rozbudowany system benefitów (MultiSport, a od stycznia środki do wydania w ramach kafeterii, szkolenia, kursy, 50% zniżki na studia dla Ciebie i 25% dla rodziny, wyjazdy i spotkania integracyjne - w trakcie pandemii integrujemy się onlajnowo)​
 • szkolenia wprowadzające (poznasz m.in. obsługę naszego systemu kadrowo-płacowego)
 • wsparcie działu HR oraz wsparcie bezpośredniego przełożonego (mamy program wdrożeniowy, bo jesteś ważna/y)​
 • możliwość realnego wpływu na rozwój Działu poprzez kreowanie rozwiązań, dzielenie się pomysłami
 • możliwość sprawdzenia się w pracy na względnie samodzielnym stanowisku (w dłuższej perspektywie możliwość awansu na stanowisko kierownicze)

Klikając w przycisk "Aplikuj" lub "Wyślij" wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez OUTWORKING SA danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan niniejszym aplikuje.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

[Administrator]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OUTWORKING SA z siedzibą w Poznaniu (61-502) przy ul. Langiewicza 2/10.

[Dane kontaktowe]

Możesz skontaktować się z OUTWORKING SA poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby OUTWORKING SA. Pod podanym adresem email może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

[Cele przetwarzania i podstawa prawna]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez OUTWORKING SA w celu:

 • Prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
 • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
 • Wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
 • Przekazywania złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom z Grupy kapitałowej OUTWORKING

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

[Okres przechowywania danych]

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez grupę kapitałową OUTWORKING - do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego.

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Przekazywanie danych i odbiorcy danych]

W zakresie w jakim wyrazi Pan/Pani na to zgodę, OUTWORKING SA przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej OUTWORKING oraz innym podmiotom, dla których grupa kapitałowa OUTWORKING świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

[Prawa w związku przetwarzaniem danych osobowych]

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email - [email protected]
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

[Obowiązek podania danych i stuki ich niepodania]

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie Pani/Pana z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Chcemy byś wiedział/a, że:

- dla naszych nowych pracowników mamy przygotowany program wdrożeniowy, który umożliwia bezproblemową adaptację w nowym miejscu pracy

- zleceniobiorcy mają taki sam dostęp do benefitów jak pracownicy

- doceniamy najlepszych pracowników (premiujemy za zadania nadobowiązkowe oraz za ponadprzeciętną jakość ich realizacji)

- nasi pracownicy mają dzieci - w sytuacjach nagłych, trudniejszych jesteśmy partnerscy, elastyczni, wyrozumiali, bezproblemowi

- nie mamy problemu z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych - w naszym zespole pracują osoby z niepełnosprawnościami

- nasze rozmowy rekrutacyjne nie przypominają przesłuchania - lubimy mówić, ale lubimy też słuchać, jesteśmy otwarci na pytania i sugestie :)

- do naszych procesów rekrutacyjnych przywiązujemy bardzo dużą wagę, dlatego każdy kandydat otrzymuje informacje o statusie aplikacji w trakcie lub na zakończenie rekrutacji

 

Nie zwlekaj! Skończ z monotonią w obecnej pracy. Idź po nowe wyzwania - dołącz do naszego zespołu!

Nasz proces rekrutacji na to stanowisko składa się z kilku etapów:

1. Analiza Twojego CV - zazwyczaj zajmuje nam to do 3 dni od zaaplikowania

2. 30-45-minutowa rozmowa telefoniczna z naszym HR-owcem - Ulą

3. Rozmowa w biurze z Rafałem - Dyrektorem Operacyjnym

4. Złożenie oferty i zatrudnienie

 

Pamiętaj, by na CV dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Ogłoszenie archiwalne