Specjalista ds. kadr i płac

Centrum Usług Wspólnych w PoznaniuO firmie

2 800‐3 600 zł brutto / mies.
 • Rybaki
  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Rybaki

Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu jest jednostką budżetową obsługującą 19 jednostek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań- są to jednostki społeczne jak i oświatowe. CUW zajmuje się obszarami finansowymi, kadrowymi jak i administracyjnymi działalności tych podmiotów.

Specjalista ds. kadr i płac

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie nowych pracowników
 • analiza niezbędnej dokumentacji i jej uzupełnienie
 • przygotowanie umów o pracę i innych wymaganych dokumentów
 • Kompletowanie, opisywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników
 • Sporządzanie kolejnych porozumień, aneksów do umów o pracę, itp.
 • Comiesięczne wprowadzanie harmonogramów pracy i analiza rozliczenia czasu pracy w programie informatycznym
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników
 • Sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę
 • Kierowanie pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie
 • Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy
 • Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na rentę lub emeryturę
 • Przechowywanie i zabezpieczanie akt osobowych
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i przepisami wykonawczymi
 • Przygotowywanie materiałów w sprawach dotyczących:- dodatku stażowego,- nagród jubileuszowych,- odpraw rentowych i emerytalnych,- nagród i kar,- umów w sprawie dokształcania,- ekwiwalentów za urlopy
 • Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków
 • Sporządzanie list wypłat z osobowego i bezosobowego Funduszu Płac w ustalonych terminach
 • Wprowadzanie funduszu płac do systemu Edok
 • Obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, itp.
 • Dokonywanie potrąceń na listach płac zgodnie z otrzymanymi dokumentami (PKZP, PZU, pożyczki ZFŚS, alimentacyjne, komornicze itp.)
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w programie "Płatnik"
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11
 • Prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw pracowniczych oraz sporządzanie deklaracji GUS dotyczących funduszu płac
 • Sporządzanie dokumentów i druków kadrowych
 • Bieżące przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego PŁACE w tym indywidualnych kart wynagrodzeń
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Przyjmowanie od pracowników stosownych oświadczeń i zaświadczeń mających wpływ na wysokość wynagrodzeń i świadczeń
 • Bieżące przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego
 • Przekazywanie do księgowości kosztów wynagrodzeń
 • Przygotowywanie przelewów i czeków elektronicznych
 • Prowadzenie i prawidłowe przechowywanie dokumentacji płatniczej
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących funduszu płac, regulacji wynagrodzeń itp.
 • Planowanie potrzeb finansowych dotyczących wynagrodzeń, sporządzanie planów
 • Obsługa programu e-PFRON i prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją i zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe)
 • Doświadczenie zawodowe min 2 lata w kadrach i płacach
 • Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
 • Znajomość MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach społecznych bądź oświatowych
 • Znajomość programu: Progman
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej
 • Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
 • Znajomość ustaw o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych,o samorządzie gminnym

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pełen etat oraz część etatu
 • Możliwości rozwoju i dokształcania

Wymagane dokumenty- konieczne aby wziąć udział w rekrutacji!

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o znajomości MS Office, zagadnień kadrowo-płacowych
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Złożone aplikacje będą rozpatrywane w terminach wynikających z ogłoszenia rekrutacyjnego na dane stanowisko zamieszczonego w bip.poznan.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu przy ul. Rybaki. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy