Prosimy o dołączenie do aplikacji poniższej informacji:

Ostrów Wielkopolski ……………………
Imię Nazwisko ………………………
Adres zamieszkania ………………………

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…( Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.5.2016),dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest „PBO –CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej 117  reprezentowana przez członków Zarządu : Stanisław Pułkownik, Henryk Szulc.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art.6 ust.1 pkt c RODO,
3) W związku z naliczaniem płac i podatków na terenie Niemiec odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie BM Partner Revision GmbH  Kanzlerstr.8 40472 Dusseldorf.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych ,ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami ,
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony, gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
7) Podane przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 
ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
PBO – CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Specjalista ds. Kadr i Płac

PBO – CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PBO – CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Staroprzygodzka 117

Ostrów Wielkopolski

Firma PBO Construction spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp zatrudni osobę na samodzielne stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac pracowników oddelegowanych.

Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski

Wymagania:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, umowy, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia)
 • znajomość zasad i przepisów delegowania pracowników
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oddelegowanych
 • dokonywanie potrąceń komorniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • występowanie o zaświadczenia A1 i karty EKUZ  oraz inne dokumenty związane z delegowaniem pracowników
 • współpraca z kierownikami kontraktów oraz z zagranicznym biurem rachunkowym
 • przygotowanie deklaracji ZUS, PIT, GUS
 • naliczanie i kontrola absencji pracowników (urlopy wypoczynkowe, zwolnienia chorobowe -znajomość  zasad naliczania zwolnień chorobowych pracowników oddelegowanych)
 • prowadzenie PPK pracowników oddelegowanych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oddelegowanych
 • obsługa procesu zatrudniania obcokrajowców spoza UE (oświadczenia Urząd Pracy, pozwolenia na pracę -Urząd Wojewódzki, wizy niemieckie)
 • znajomość programu kadrowo-płacowego GRATYFIKANT
 • tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy
 • udzielanie pracownikom informacji w zakresie kadrowo-płacowym, wydawanie zaświadczeń (zaświadczenia do Familenkasse, zaświadczenia o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne itp.)
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Firma PBO Construction spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp zatrudni osobę na samodzielne stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac pracowników oddelegowanych.

Specjalista ds. Kadr i Płac

Wymagania:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, umowy, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia)
 • znajomość zasad i przepisów delegowania pracowników
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oddelegowanych
 • dokonywanie potrąceń komorniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • występowanie o zaświadczenia A1 i karty EKUZ  oraz inne dokumenty związane z delegowaniem pracowników
 • współpraca z kierownikami kontraktów oraz z zagranicznym biurem rachunkowym
 • przygotowanie deklaracji ZUS, PIT, GUS
 • naliczanie i kontrola absencji pracowników (urlopy wypoczynkowe, zwolnienia chorobowe -znajomość  zasad naliczania zwolnień chorobowych pracowników oddelegowanych)
 • prowadzenie PPK pracowników oddelegowanych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oddelegowanych
 • obsługa procesu zatrudniania obcokrajowców spoza UE (oświadczenia Urząd Pracy, pozwolenia na pracę -Urząd Wojewódzki, wizy niemieckie)
 • znajomość programu kadrowo-płacowego GRATYFIKANT
 • tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy
 • udzielanie pracownikom informacji w zakresie kadrowo-płacowym, wydawanie zaświadczeń (zaświadczenia do Familenkasse, zaświadczenia o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne itp.)
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne